Lärandemiljöråd

Lärandemiljörådets uppdrag är att bereda och bevaka infrastrukturfrågor inom utbildning, på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Ledamöter

​​​​​Rådet leds av Rune Brautaset. I övrigt ingår lärarrepresentanter från utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskarnivå, studentrepresentanter och representanter från enhet för pedagogisk utveckling, universitetsbiblioteket och fastighetsavdelningen.

 • Rune Brautaset, (ordförande)
 • Lars-Arne Haldosén, samordnare för infrastruktur inom utbildning (vice ordförande)
 • Rikard Becker, Fastighetsdirektör
 • Kent Jardemark, lärarrepresentanter för utbildning på forskarnivå
 • Matti Nikkola, lärarrepresentanter för utbildning på forskarnivå
 • Karin Garming Legert, lärarrepresentant för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • Björn Meister, lärarrepresentant för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • Malin Nygren-Bonnier, lärarrepresentant för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • Maria Watter, representant för pedagogisk utveckling
 • Petra Björk, representant Universitetsbiblioteket  
 • Två studentrepresentanter

Kontakt

Philip Malmgren

Handläggare