Lagra och dela filer

På KI finns olika tjänster för att lagra data och dela filer och du använder den som bäst passar just dina behov. På den här sidan kan du läsa mer om de vanligaste lagringsformerna som är tillgängliga för alla anställda.

Introduktion till lagring

Central lagring på en filserver

Central lagring innebär att servrarna som data sparas på är placerade i Karolinska Institutets egna datacenter. Den här lagringslösningen ingår för de institutioner som är med i Samordnad IT och kan beställas för andra institutioner.

Det finns det tre olika platser för lagring på KI:s centrala servrar:

Gruppmappar (G: på Windows)

Gruppernas gemensamma lagringsyta för administrativ data, såsom processer och rutiner för hur man arbetar i gruppen, semesterlistor, etc.

Rättigheter för gruppmapparna styrs av vilka som är anställda eller anknutna till gruppen. Mappen kopplas automatiskt upp om man har en KI-klientdator.

Tjänsten är endast tillgänglig för institutioner inom Samordnad IT.

Projektmappar (P:)

Lagringsutrymme för bland annat projekt och lagring av forskardata för grupper. Ägaren av mappen bestämmer vem som ska ha tillgång till den. Det är endast personer inom KI (med KI-ID, ej studenter) som kan få tillgång till lagringsutrymmet. Hur du beställer en projektmapp beskrivs i nästa avsnitt.

Labbmappar (L:)

Lagringsutrymme som fungerar som projektmapparna men går att nå även från labbnätverken. Labbmappar kan beställas som en personlig mapp eller som mapp till en grupp.

För att nå mappar

Du behöver vara uppkopplad på KI:s klientnät eller VPN för att komma åt dina mappar. Labbmapparna har du tillgång till när du är uppkopplad på labbnätverket. 

Se guiderna nedan för hur du ansluter till dina labb- och projektmappar. Obs! Har du en KI-dator ska mapparna vara synliga utan att du behöver ansluta via guiderna.

Beställ mapp på P:

För att beställa en mapp på P: eller L:, skapa ett ärende med följande uppgifter på KI IT Selfservice:

  • Mappens namn.
  • Person som äger mappen, för- och efternamn samt KI-ID (godkänner vilka som ska ha behörighet till mappen framöver).
  • Hur stor tror ni att mappen kommer att vara (om ni vet).
  • Hur mycket kommer mappen att växa i storlek (om det går att förutsäga).
  • Vilka användare som ska ha åtkomst till mappen, för- och efternamn samt KI-ID.

Är din institution inte med i Samordnad IT? Om ni vill beställa lagringsplats på filserver kan du läsa mer på sidan servrar och lagring.

Mer om central lagring på filserver

OneDrive

OneDrive är en molntjänst för att lagra och dela mappar och filer där du även kan dela dina filer med användare utanför KI. OneDrive är tillgängligt för alla anställda och anknutna och varje medarbetare har 5 TB lagring tillgängligt. 

Maxstorlek på filer som kan sparas i OneDrive är 250 GB. Om filen är större än ett par GB rekommenderar vi att du använder OneDrive-synkroniseringen på din dator i stället för att ladda upp den via webben.

På KI-datorer (Karyon-klienter) är OneDrive förinstallerat. Datorn kopplar upp sig till OneDrive automatiskt och synkroniserar mapparna Skrivbord, Dokument och Bilder. Du kan logga in på OneDrive via webbläsare och appar, för att komma åt dina filer på andra enheter.

Att lagra och dela känsliga personuppgifter kräver multifaktorautentisering

Det är tvingande med tvåfaktorsautentisering (MFA) för alla externa parter du delar filer med utanför KI. MFA är aktiverat per automatik för alla delningar som sker. 

Mer om lagring på OneDrive

Vad händer med mina filer sparade på OneDrive när jag lämnar KI?

Det beror på vilken roll du har - läs mer om detta på den här sidan.

Teams

Teams är ett socialt samarbetsverktyg i Microsoft 365 som grupper kan använda för att organisera sig, prata med varandra och samarbeta i olika former. Alla anställda kan skapa ett Team i Microsoft 365.

Teams är det rekommenderade verktyget för att underlätta samarbete mellan medarbetare på KI där det är enkelt att spara och dela filer och genomföra digitala möten och webbinarier.

Mer om lagring i Teams

MFT (Managed File Transfer)

MFT är en tjänst som gör det möjligt att på ett säkert sätt dela och ta emot data från interna och externa användare. Det är inte en lagringstjänst utan ska endast användas för att dela och ta emot data. Data som laddas upp i tjänsten är tillgängligt i 30 dagar, därefter raderas den. Det är därför viktigt att hämta eller flytta all data till en lämplig lagringsplats inom de 30 dagarna.

MFT-tjänsten är tillgänglig via HTTPS (webbläsare) eller med SSH File Transfer Protocol (SFTP).

Tjänsten kräver multifaktorautentisering vid inloggning.

Mer om MFT

Forskningsdata och personuppgifter

Vanliga frågor och svar

Andra lagrings- och serverlösningar

ITA erbjuder ett antal kompletterande tjänster i form av serverlösningar som till exempel S3-lagring och Iaas.

Dessa kan du läsa mer om på sidan Servrar och lagring.

Kontakt

Om du har frågor kring tjänsterna är du välkommen att kontakta Helpdesk.

MH
Innehållsgranskare:
2023-09-14