Microsoft Teams

Teams är ett socialt samarbetsverktyg i Microsoft 365 som grupper kan använda för att organisera sig, prata med varandra och samarbeta i olika former. Alla anställda kan själv skapa ett Team i Microsoft 365. Det är det rekommenderade verktyget för att underlätta samarbete mellan medarbetare på KI.

En skärnavbild av programmet Microsoft Teams, där en översikt av flera Microsoft ikoner syns för tex Word, OneDrive, Teams som illustrerar alla tillgängliga utbildningar.
Microsoft Teams-ikonen. Foto: Microsoft.

Microsoft Teams är en digital arbetsplats där du kan:

 • Samla ihop dina kollegor i ett team och strukturera ert arbete utifrån område och behov
 • Kommunicera smidigt med dina kollegor via chatt
 • Samarbeta med externa och interna personer
 • Ha videomöten både inom och utanför organisationen
 • Dela, få åtkomst till och redigera filer säkert och samtidigt med andra
 • Strukturera och fördela arbetsuppgifter

Skapa team i Teams

Ett team i Teams är en samarbetsyta för en utvald grupp av personer som samarbetar kring ett gemensamt ämne. Det kan vara en forskargrupp, en avdelning eller ett projektteam.

Nya team ska alltid vara privata

Detta innebär att nya medlemmar ska bjudas in och inte kan addera sig själva till teamet, och gäller för såväl KI-konton som externa användare. Offentliga teams kan alla söka upp och ansluta till och tillåts bara i undantagsfall.

En guide för hur du skapar ett nytt Team finns i KI Self Service:

Guide: skapa nytt Team.

Externa användare i Teams

Tänk på att om du ska bjuda in externa användare i ett Team, alltså användare utan KI-mejl, behöver de själva aktivera MFA för att få åtkomst.

Guide: MFA för externa användare

Tänk på när du skapar ett team:

 • Välj rätt teamtyp
 • Det ska alltid finnas två ägare till Teamet. Om någon av Teamets ägare slutar på KI, tänk på att lägga till en ny ägare.
 • Alla nya teams skapas som privata. Detta innebär att nya medlemmar ska bjudas in och inte kan addera sig själva till teamet, och gäller för såväl KI-konton som externa användare. Denna inställning ska du vanligtvis inte ändra. Offentliga teams kan alla söka upp och ansluta till och tillåts bara i undantagsfall.
 • Teamets namn kommer att börja med ”GRP_”. Välj sedan ett namn som beskriver vad samarbetet handlar om. Undvik förkortningar och allmängiltiga namn.
 • Ett team kan innehålla flera kanaler. En kanal inom ett team kan vara dedikerat till ett visst ämne, område eller projekt. Alla medlemmar i ett team kan skapa en kanal i teamet. Skillnaden mellan team och kanal
Add a link to an e-meeting via Teams in Outlook by clicking "Teams meeting".
Klicka på ikonen "Teams-möte" för att göra en befintlig eller ny kallelse till ett möte i Teams.

Digitala möten med Teams

Bjud in till ett Teams-möte i Outlook

När du skapar ett möte i Outlook blir det automatiskt ett Teams-möte och en Teams-länk läggs till i mötesbokningen. Det här är en ny funktion i Outlook.

Om du redan är inloggad i Teams (på datorn eller mobilen) kan du sedan starta ditt möte och lägga till deltagare där.

Ta bort Teams-möte ur en mötesbokning

 • Välj ”nytt möte” i din kalender
 • Välj ”settings” under Teams-möte
 • Klicka på ”Don’t host online”

Nu har Teams-möte tagits bort från din mötesinbjudan.

Guide för hur du tar bort Teams-möte från mötesbokning i Outlook

Mötesdeltagare ansluter via länk

Deltagarna som bjudits in till mötet kommer i sin kallelse att se länken "Anslut till Microsoft Teams-möte" /"Join Microsoft Teams Meeting" och för att gå med i Teams-mötet klickar de bara på länken.

Har deltagaren Microsoft Teams installerad kommer Teams att öppnas.

Om deltagaren inte har Teams installerad på sin dator kan de ansluta via den webbaserade tjänsten.

Webbinarium med Teams livehändelse

Du kan använda Teams livehändelse när du vill arrangera ett webbinarium.

Utbildning i Microsoft Teams

IT-avdelningen har utbildningar i Teams.

Se kursens innehåll och kommande datum.

Support

Stöd i verktyget Teams hittar du direkt hos Microsoft.

En skärnavbild av programmet Microsoft Teams, där en översikt av flera Microsoft ikoner syns för tex Word, OneDrive, Teams som illustrerar alla tillgängliga utbildningar. Foto: ITA

E-utbildningar via Teams

I programmet Microsoft Teams kan du enkelt nå Microsofts olika e-utbildningar för Microsoft 365 via appen Learning Pathways. I Learning Pathways hittar du genomgångar på engelska av OneDrive, Teams och andra 365-program. Du kan även gå med i grupper för att lära av andra.

Om appen inte är synlig i Teams i din navigering under "Filer", kan du söka fram applikationen. Klicka på de tre punkterna, ”Fler appar i navigeringen” och lägg till Learning Pathways eller klicka på ikonen ”Appar” och sök efter appen där.

HT
Innehållsgranskare:
Daniel Ståhl
2024-05-30