Tvåstegsverifiering (multifaktorautentisering)

Multifaktorautentisering, även kallad tvåstegsverifiering, innebär att du loggar in i två steg: med hjälp av din e-post och lösenord, samt med en kod eller godkännande via en app i din telefon. Tvåstegsverifiering blir obligatorisk för alla medarbetare under 2021, men du kan aktivera funktionen redan nu.

Så aktiverar du tvåstegsverifiering för ditt KI-konto

För att aktivera tvåstegsverifiering behöver du tillgång till en mobiltelefon som kan installera appar från Appstore eller Google Play.

Har du ingen mobiltelefon att aktivera appen på?

Du kan aktivera Microsoft Authenticator på din KI-tjänstemobil eller på din privata mobil. Har du ingen mobil att aktivera appen på kan du ansöka om en koddosa (2-faktortoken) för din tvåstegsverifiering.

Du fyller i blanketten nedan och skickar den till din administrativa chef. Hur du hämtar ut din dosa står i blanketten. Om du redan har en koddosa för VPN kan du återanvända den. Kontakta IT-support för att konfigurera den. 

Beställning av 2-faktortoken (dosa) för tvåstegsverifiering

Återställning av appen Microsoft Authenticator

Behöver du återställa din Microsoft Authenticator app skickar du ett mejl till IDAC administratören på din institution/avdelning. Kontakta din IDAC administratör 

Du som användare får då tillbaka en 8-tecken lång kod och följer guiden för återställning nedan. 

Lägg till Outlook-appen i din mobil

Funktionen "ActiveSync" kommer att stängas av på KI, det innebär att du som användare behöver ha Outlook-appen för att logga in i din KI-mejlbox. Det är också Outlook som fungerar bäst när du har tvåstegsverifiering. Outlook är KI:s standard app och den som IT-avdelningen supporterar.  

Varför införs tvåstegsverifiering på KI?

  • Införandet av tvåstegsverifiering är en åtgärd för att öka säkerheten för ditt KI-konto och för att förhindra att ditt konto kan kapas.
  • Tvåstegsverifiering skyddar din användaridentitet på KI (förhindrar ID-kapning) och ökar säkerheten när du loggar in med ditt med KI-konto till KI:s olika IT-tjänster och system.
  • Funktionen används för att bekräfta att det är du som loggar in mot KI:s IT-tjänster som till exempel Outlook, Microsoft Teams, SharePoint och OneDrive. Införandet av tvåstegsverifering berör enbart medarbetare på KI och inte studenter.

Krav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Under hösten 2020 utkom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med föreskrifter om informationssäkerhet och säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter, där det anges att flerfaktorautentisering ska användas ”vid åtkomst till produktionsmiljö via externt nätverk eller till informationssystem som bedöms ha behov av utökat skydd”. (MSBFS2020:7, 4 kapitlet, 5 paragraf)

Vilka program kräver tvåstegsverifiering? 

Program som tillhör Office 365 - till exempel:

  • Outlook
  • Teams
  • Onedrive
Situation Fråga om tvåstegsverifiering
Om du är på en KI-standarddator (Karyon) Nej
Övriga enheter Var 14:e dag

När sker införandet av tvåstegsverifiering?

När tvåstegsverifiering införs vid din institution/avdelning kommer du att få information via mejl, men du kan redan nu aktivera tvåstegsverifieringen – du behöver inte vänta. När du följt guiden för aktivering mejlar du it-support för att aktivera verifieringen.

Tidplan för införandet

Institution Deadline för att aktivera tvåstegsverifiering
UF/UL 2021-05-17
KM 2021-05-24
IMM 2021-05-27
KI-SÖS 2021-05-31
MBB 2021-06-01
LABMED 2021-06-02
CLINTEC 2021-06-07
MedH 2021-06-08
NVS 2021-06-09
GPH 2021-06-10
MWLC 2021-06-14
UoL 2021-06-14
CMB 2021-06-14
MTC 2021-06-15
INCF 2021-06-15
Neuro 2021-06-16
FYFA 2021-06-17
MedS 2021-08-24
Unitand 2021-08-30
CNS 2021-08-31
BioNut 2021-09-01
Dentmed 2021-09-01
KIB 2021-09-01
MEB 2021-09-06
KBH 2021-09-07
MMK 2021-09-08
KI DS 2021-09-09
OnkPat 2021-09-09