Skip to main content

Kommittén för forskning

Kommittén för forskning har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetsuppföljning och verkställighet inom området forskning.

Ledamöter

Ordförande och vice ordförande

Birgitta Henriques Normark, vicerektor, ordförande

Martin Bergö, vice ordförande

Lärarrepresentanter

Anna Krook

Caroline Graff

Catarina Almqvist Malmros

Konstantinos Meletis

Per Svenningsson

Studentrepresentanter

Benedek Bozoky

Elnaz Sepehri  

Sara Selman

Adjungerad ledamot

Kristiina Tammimies, (företrädare för Junior Faculty)

Taher Darreh-Shori, (facklig företrädare för SACO)

Christina Hammarstedt, (facklig företrädare för OFR)

Henry Wölling, (facklig företrädare för SEKO)

Tjänstemän

Marie-Louice Isacson, avdelningschef SER

Magnus Ericson, kommittésamordnare

Sammanträdestider

Hösten 2020:

  • Måndag 7 september kl. 12.30 – 17.00.      
  • Onsdag 7 oktober kl. 08.30 – 13.00.           
  • Onsdag 18 november kl. 13.45 – 17.15.     
  • Onsdag 16 december kl. 08.30 – 13.00.     


Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Magnus Ericson (samordnare).

 

Protokoll

Protokoll från sammanträden med Kommittén för forskning publiceras efter justering.

2020

2019

Kontakt

Magnus Ericson

Samordnare

Birgitta Henriques Normark

Vicerektor för forskning