Skip to main content

Kommittén för forskning

Kommittén för forskning har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom området forskning.

Fakultetsnämnden och dess underorgan

Ledamöter

Ordförande och vice ordförande

Anders Gustafsson, vicerektor

Birgitta Henriques Normark, tf ordförande

Martin Bergö, tf vice ordförande

Lärarrepresentanter

Anna Krook

Caroline Graff

Catarina Almqvist Malmros

Konstantinos Meletis

Per Svenningsson

Studentrepresentanter

Benedek Bozoky

Sebastian Ols

Sara Selman

Adjungerad ledamot

Kristiina Tammimies

Tjänstemän

Marie-Louice Isacson, avdelningschef SER

Magnus Ericson, kommittésamordnare

Sammanträdestider

Hösten 2019:

Måndag–tisdag den 9-10 september (internat lunch – lunch; strategi plus sammanträde)

Fredag den 4 oktober kl. 08.30 – 12.30.

Måndag den 11 november kl. 08.30 – 12.30.

Måndag den 16 december kl. 08.30 – 12.30.


Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Magnus Ericson (samordnare).

 

Protokoll

Protokoll från sammanträden med Kommittén för forskning publiceras efter justering.

2019

Kontakt

Magnus Ericson

Samordnare

Anders Gustafsson

Vicerektor för forskning