Informationsskärmar på KI

Det finns flera digitala skärmar på våra campus, där vi annonserar om det som händer på KI. Syftet med skärmarna är att visa information om evenemang som sker på KI.

På skärmarna publicerar vi tidsbegränsat innehåll som är knutet till ett aktuellt event eller till exempel en kommande kurs. Innehåll med syfte att marknadsföra KI:s olika verksamheter, enheter och funktioner passar bättre för andra kanaler. Annonsering görs i regel ungefär en till två veckor innan evenemangets datum eller sista anmälningsdatum.

Målgrupperna för informationen på skärmarna är KI:s studenter och medarbetare.

Annonsera på skärmarna

Om du vill annonsera på de digitala skärmarna kontakta i första hand kommunikatör eller huvudredaktör på din institution. Många institutioner har egna lokala skärmar och vet var de är placerade. Vid flera institutioner finns det också kommunikatörer som har behörighet att annonsera på andra skärmar vid KI:s campus. Lista över huvudredaktörer för alla institutioner på KI.

Institutionsspecifik information eller annonsering om forskningskonferenser som endast rör en mindre målgrupp (ej majoriteten av KI:s studenter och medarbetare) annonseras lokalt, till exempel på den skärm som ligger i samma byggnad som din institution.

Kommunikationsavdelningen hanterar övergripande annonser som rör majoriteten av KI:s studenter och medarbetare, oftast på uppdrag av KI:s ledning.

Mallar och formgivning

Annonserna ska följa KI:s grafiska regler med våra profilfärger, teckensnitt och logga. Detta är viktigt för att skapa en enhetlig känsla i KI:s alla byggnader och för att besökare ska hälsas välkomna till ett och samma KI, oavsett i vilken lokal de befinner sig i på våra campusområden. Mallar för digitala skärmar finns tillgängliga i Powerpoint-format direkt i Office 365 på KI-datorer. Mer utförlig information om hur du går till väga finns på Så öppnar du KI-mallar direkt i PowerPoint och Word. Mer utförlig information om hur du går till väga finns på Så öppnar du KI-mallar direkt i PowerPoint och Word.

Kontakt

Har du frågor om skärmarna? Skicka din fråga till kommunikationsavdelningen via KI:s kontaktformulär. Välj kategori "Övrigt".

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • H5.Laboratoriemedicin
  • H7.Medicin, Huddinge
  • H9.Klinisk vetenskap, intervention och teknik
  • OF.Odontologi
Logga in med KI-ID
Anna Svensson
2022-12-05