Högskolepedagogiska kurser på SU och KTH

Kurser i högskolepedagogik, resurser för pedagogisk utveckling och lärarkonferenser. Detta kan du som anställd och anknuten till KI ta del av från de högskolepedagogiska verksamheterna på SU och KTH.

Karta Stockholm trio
Karolinska Institutets, KTH:s och Stockholm universitets campus i Stockholm-Solna. Foto: Stockholms universitet.

KI:s Enheten för Undervisning och lärande (UoL) samarbetar med Centrum för universitetslärarutbildning vid SU och Learning in STEM vid KTH, inom alliansen Stockholm trio. Syftet med samarbetet är att samverka för att stärka utveckling av undervisning och stödja lärosätenas lärare i sin professionella utveckling.

Ta del av kurser vid SU och KTH

Som lärare eller involverad i utbildning har du möjlighet att delta i fortsättningskurser vid något av lärosätena. Du ansöker till kurserna utan kostnad, i mån av plats.

Kurser vid KI hittar du på sidan Högskolepedagogiska kurser

Resurser för undervisning

SU och KTH erbjuder också stöd kring pedagogisk utveckling för undervisande medarbetare. Utforska och använda dig gärna av dessa resurser i din professionella utveckling.

För KI hittar du mycket resurser på sidan Utbildningsstöd eller Undervisning och lärande.

Delta i lärarkonferenser

Du har också möjlighet att delta i lärarkonferenser för nätverkande och utbyte av erfarenheter. Både KI, KTH och SU anordnar vartannat år en lärarkonferens.

Nyhetsbrev

Stockholms universitet skickar ett nyhetsbrev som delar ny forskning om undervisning och lärande. Läs mer och prenumerera på Aktuell högskolepedagogisk forskning.

Om universitetsalliansen Stockholm trio

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet ingick 2019 universitetsalliansen Stockholm trio, i syfte att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen. Mer om Stockholm trio.

JN
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-05-25