Högskolepedagogiska kurser på SU och KTH

Fortsättningskurser i högskolepedagogik, resurser för pedagogisk utveckling och lärarkonferenser. Detta kan du som anställd och anknuten till KI ta del av från de högskolepedagogiska verksamheterna på Stockholms universitet (SU) och KTH.

Karta Stockholm trio
Karta visar närheten mellan Karolinska Institutets, KTH:s och Stockholm universitets campus i Stockholm-Solna. Foto: Stockholms universitet.

Enheten för Undervisning och lärande (UoL) samarbetar med Centrum för universitetslärarutbildning vid SU och Learning in STEM vid KTH, inom universitetsalliansen Stockholm trio. Syftet med samarbetet är att samverka för att stärka utveckling av undervisning och stödja lärosätenas lärare i sin professionella utveckling.

Ta del av kurser

Som lärare eller involverad i utbildning har du möjlighet att delta i fortsättningskurser vid något av lärosätena. Du ansöker till kurserna utan kostnad, i mån av plats.

SU ger också kortare fördjupningskurser inom pedagogiska ämnen (3 hp). Fördjupningskurser inom pedagogiska ämnen vid SU

Resurser för undervisning

Precis som KI erbjuder SU och KTH stöd kring pedagogisk utveckling för undervisande medarbetare. Utforska och använda dig gärna av dessa resurser i din professionella utveckling.

Delta i lärarkonferenser för utbyte av erfarenheter

Du har också möjlighet att delta i de lärarkonferenser som arrangeras vid lärosätena. Både KI, KTH och SU anordnar vartannat år en lärarkonferens.

Nyhetsbrev

Stockholms universitet skickar ett nyhetsbrev som delar ny forskning om undervisning och lärande. Läs mer och prenumerera på Aktuell högskolepedagogisk forskning.

Om universitetsalliansen Stockholm trio

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet ingick 2019 universitetsalliansen Stockholm trio, i syfte att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen. Mer om Stockholm trio.

JN
Innehållsansvarig:
Louise Grännsjö
2023-03-20