Högskolepedagogiska kurser inom Stockholm trio

Fortsättningskurser i högskolepedagogik, resurser för pedagogisk utveckling och lärarkonferenser. Detta kan du ta del av från de högskolepedagogiska verksamheterna inom universitetsalliansen Stockholm trio.

Karta Stockholm trio
Karta Stockholm trio. Foto: Stockholms universitet.

Inom ramen för Stockholm trio samarbetar KI:s enhet för Undervisning och lärande (UoL) med Centrum för universitetslärarutbildning vid SU och Learning in STEM vid KTH. Syftet med samarbetet är att samverka för att stärka utveckling av undervisning och stödja lärosätenas lärare i sin professionella utveckling.

Ta del av högskolepedagogiska fortsättningskurser

Som lärare eller involverad i utbildning har du möjlighet att delta i fortsättningskurser vid något av lärosätena. Det gäller utan kostnad i mån av plats.

Resurser för undervisning

Precis som KI erbjuder SU och KTH stöd kring pedagogisk utveckling för undervisande medarbetare. Utforska och använda dig gärna av dessa resurser i din professionella utveckling!

Konferenser för utbyte av erfarenheter

Alla tre lärosätena anordnar vartannat år en lärarkonferens för sina universitetslärare. Inom ramen för samarbetet är konferenserna nu också öppna för lärare vid SU, KTH och KI.

KTH arrangerar 2023 KTH Scholarship of Teaching and Learning (SoTL): Future learning - learning for the future. Konferensen hålls den 7 mars 2023 på KTH. Information och anmälan om SoTL.