Ersättning samt resor gällande försökspersoner vid KI

Här kan du läsa om ersättningar till försökspersoner och vad som gäller vid resor och kostnader i samband med deltagande i studier.

Försökspersonsersättning

Försökspersoner är personer som deltar i olika forskningsprojekt där deras medverkan syftar till att främja forskningen inom det medicinska området.

Skattepliktiga ersättningar

Ersättning/gåva till försöksperson

Gåvor som trisslotter, fikabiljetter och presentkort istället för kontant ersättning kan ges till försöksperson till ett värde av högst 99 kronor per person och år utan att det beskattas (Skatteförfarandelagen 10 kap 4§).

Gåva

Gåva ska förmånsbeskattas till gåvans marknadsvärde.

Skattefritt

Reseersättning

Är skattefri under förutsättning att försöksperson inte tar emot någon ersättning eller förmånspliktig gåva.  I reseersättningen så kan också parkeringsavgift i samband med besöket inräknas.

Tagande av organ och vävnad

Försökspersoner som lämnar prov (donation av organ) på t.ex. organ eller vävnad (biopsier, blodprov, saliv etc.) är såväl ersättningen som reskostnadsersättningen och ev. traktamente skattefritt enligt inkomstskattelagen 8 kap 29§.

Ersättning till försökspersoner som ingår i en studie, där tagande av organ sker inom ramen för studien, betraktas enligt Skatteverkets ställningstagande, som en del av forskningen och är skattepliktig för försökspersonen.