Ersättning samt resor gällande försökspersoner vid KI

Här kan du läsa om ersättningar till försökspersoner och vad som gäller vid resor och kostnader i samband med deltagande i studier.

Försökspersonsersättning

Försökspersoner är personer som deltar i olika forskningsprojekt där deras medverkan syftar till att främja forskningen inom det medicinska området.

Skattepliktiga ersättningar

Ersättning till försöksperson

Ersättning till försökspersoner som ingår i en studie, där tagande av organ sker inom ramen för studien, betraktas enligt Skatteverkets ställningstagande, som en del av forskningen och är skattepliktig för försökspersonen och beskattas som lön. Vid frågor om beskattning av försökspersoner kontakta lönechef.

Gåva till försöksperson

Gåvor som trisslotter, fikabiljetter och presentkort istället för kontant ersättning kan ges till försöksperson till ett värde av högst 99 kronor per person och år utan att det beskattas (Skatteförfarandelagen 10 kap 4§).

Gåva över 99 kronor ska förmånsbeskattas till gåvans marknadsvärde.

Skattefria ersättningar

Reseersättning

Är skattefri under förutsättning att försöksperson inte tar emot någon ersättning eller förmånspliktig gåva.  I reseersättningen så kan också parkeringsavgift i samband med besöket inräknas.

Tagande av organ

Försökspersoner som enbart lämnat blod, modersmjölk eller organ så är såväl ersättningen som reskostnadsersättningen och ev. traktamente skattefritt enligt inkomstskattelagen 8 kap 29§. Det är enbart ersättningar för själva provtagningen som är skattefritt. Om försökspersonen får ersättning för andra aktiviteter inom samma studie så är det skattepliktigt.