Ergonomi

Ergonomi handlar om samspelet mellan människa, arbetsuppgift och den omgivande miljön. Att det finns möjlighet att påverka arbetets fysiska och organisatoriska utformning utifrån individers behov och förutsättningar är en viktig del i en bra arbetsmiljö. På denna sida hittar du i korta drag information kring ansvar och roller samt verktyg för bedömning och åtgärder rörande belastnings- och synergonomi.

Arbeta främjande och förebyggande med ergonomi 

Chefer vid KI ska beställa ergonomigenomgångar av företagshälsans ergonomer som en del i det systematiska och regelbundna arbetsmiljöarbetet, speciellt vid behov av individuellt anpassade åtgärder och stöd, men också vid större förändringar i den fysiska arbetsmiljön.  

Upplägget "Ergonomiutbildning och genomgång (grupp)" kan beställas av chefer på gemensamma medel och innehåller såväl genomgång av arbetsergonomi som livsstil och hälsa. 

Beställningar av ergonomigenomgångar för enskilda individer bekostas av lokala medel och ska godkännas av närmaste chef. 

Arbetsutrustning och arbetsredskap 

Vid inköp av ergonomiskt anpassade möbler, inredningar och IT-produkter av typen keyboard, mus och laptopstativ rekommenderas kontakt med företagshälsans ergonomer.   

Vid inköp av möbler och inredning ska leverantörer ur Kammarkollegiet ramavtal Kontor och inredning användas. För hjälp och stöd vid beställning kontakta KI inköpsavdelning. 

All IT-relaterade inköp ska ske i Wisum. Där hittar du också ett urval av ergonomiskt utformade IT-produkter.

Vid utprovning av arbetsstol inom UF kan ni kontakta intendent Helena Thomasson på UF-stab.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivarens ansvar är formellt och innebär bl a att:

  • så långt det är möjligt och praktiskt genomförbart ordna och utforma arbete och arbetsplatser så att gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser erhålls, 
  • ombesörja att medarbetarna har möjlighet att påverka upplägg och genomförande av det egna arbetet så att tillräcklig rörelsevariation och återhämtning uppnås, 
  • se till att medarbetaren har tillräcklig kunskap och arbetsteknik för att kunna utföra arbetet på ett sätt som är bra för kroppen och följa reglerna i allmänna föreskriften Belastningsergonomi 2012:2

Arbetstagarens ansvar

Arbetstagarens ansvar är informellt men innebär att:

  • aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av åtgärder
  • följa givna instruktioner och föreskrifter, som behövs för att minska risk för olycksfall eller ohälsa
  • rapportera till ansvarig chef eller skyddsombud om arbetet innehåller hälsofarliga arbetsuppgifter eller onödigt tröttande belastningar

Synergonomi vid dator- och bildskärmsarbete 

Enligt föreskriften AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm har arbetstagaren rätt att genomgå en synundersökning för att utreda om hen har behov av särskilda arbetsglasögon. Såväl undersökning som eventuellt inköp av särskilda arbetsglasögon ska godkännas och bekostas av närmaste chef. 

Arbetsglasögon

Huvudleverantör Synsam 

KI har fr om 2023-04-03 t o m 2027-04-03 Synsam AB som ny huvudleverantör för arbetsglasögon vid KI, enligt ramavtal 23.3-6372-2022-001 (Se Avtalskatalogen). Det innebär att Synsam ska användas som första val vid synundersökning, utprovning och inköp av terminals- och skyddsglasögon.

Vid bokning av synundersökning ska Synsams rekvisitionsblankett användas. Blanketten ska vara påskriven av närmaste chef/motsvarande och tas med vid besöket. Du hittar allt om arbetsglasögon på Synsams hemsida: https://www.synsam.se/foretag

Mera information om avtalet och aktuella prislistor hittar du i Avtalskatalogen - med sökord "glasögon"

Optikerprogrammet Karolinska Institutet

Medarbetare har dessutom möjlighet att vända sig till Optikerprogrammet Karolinska Institutet. Vid besök till optikerprogrammet ska rekvisitionsblankett KI optikerutbildning användas. Notera att utbudet av bågar är något begränsat och att undersökning och utprovning sker inom optikerprogrammet av studenter under handledning.

Tidsbokning görs online på: https://utbildning.ki.se/optikerutbildningens-ogonklinik. Vår adress är Egueniavägen 12, 1 tr 171 64 Solna. Telefon 08-524 82 522.

Rekvisitionsblankett KI optikerutbildning

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
Logga in med KI-ID
PE
Innehållsgranskare:
2023-11-17