Vi utgår från hållbar utveckling

Friskvården har en viktig roll i sitt hälsofrämjande uppdrag att kommunicera och lyfta fram de globala hållbarhetsmålen. I vårt arbete inbegriper inte bara hur vi kan påverka vår egen hälsa men även hur vi genom våra val påverkar andra människors hälsa. 

Globala målen
Globala målen Foto: https://www.globalamalen.se/
AC
Innehållsgranskare:
2023-10-26