Beställ licenser för programvaror

Du som tillhör en institution inom Samordnad IT kan beställa centralt förmedlade programvaror och licenser direkt via beställningsportalen Wisum. Tillhör du inte samordnad IT vänder du dig till institutionens licenssamordnare. På den här sidan hittar du en lista över alla de programvaror som förnyas och hanteras av KI:s licensfunktion vid IT-avdelningen.

När du köpt licensen kan du installera programmen via Software Center om du har PC eller Self Service om du har Mac. 

Licensmodeller

Det finns olika modeller för hur du förnyar och betalar för din licens.

Abonnemangslicens

Licensen löper initialt ett år. Därefter förnyas licensen automatiskt och du kan säga upp den med tre månaders uppsägningstid. Debiteras månadsvis av ITA i debiteringssystemet Companion.

Tillsvidarelicenser

Du betalar en engångskostnad för licensen och kan sedan använda programmet tillsvidare på ett fast antal enheter. Denna form är ovanlig idag, men användes ofta tidigare. Av säkerhetsskäl kan du inte installera program som inte längre får säkerhetsuppdateringar från tillverkaren.

Kom ihåg att säga upp dina prenumerationslicenser

När du slutar på KI, byter institution eller av annan anledning inte behöver dina licenser längre är det viktigt att du avslutar dem för att undvika att kostnaden fortlöper. Säg upp dina licenser via din licenssamordnare eller Helpdesk om du tillhör Samordnad IT.

Priser och beställning

Du hittar priser för respektive licens i beställningsportalen Wisum. Vissa priser kan vara ett cirkapris och variera något beroende på dollarkursen. Licensbeställningar avser KI-datorer med vissa undantag.

Programvaror som inte finns i Wisum

För beställning av programvaror som inte finns listade här använder du licenspartnern SoftwareONEs webshop via UBW E-handel. I vissa fall får du tillgång till och kan installera programvaran direkt vid beställning, men programvaran kan inte användas förrän den aktiveras med den information du får vid leverans.

Guide: beställningar i UBW E-handel.

För institutioner utanför Samordnad IT: kontakta licenssamordnaren vid institutionen som beställer direkt från licenspartner.

Tänk på att du själv ansvarar för att produkterna följer de riktlinjer som finns samt att du är ansvarig för att hantera förnyelserna av din programvara. Innan din beställning görs kommer den gå igenom en attestprocess - förvarna gärna projektattestanterna. 

Rådfråga gärna din licenssamordnare eller Licensfunktionen via Helpdesk om du tillhör Samordnad IT om du har några frågor.  

Programvarukatalog för centralt förmedlade licenser

Nedan listas programvaror som köps in, förnyas och hanteras av licensfunktionen vid IT-avdelningen. Villkor för nyttjande, samt krav och kvalificeringskriterier för inköp och central hantering kan du läsa mer om under respektive program nedan. Centralt förmedlade licenser interndebiteras institutionen av licensfunktionen vid IT-avdelningen.

Adobe Acrobat Pro

Alltid senaste versionen av Adobe Acrobat Pro som används för att skapa, visa och redigera pdf-dokument. Tillgänglig för Windows och macOS. 

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

Adobe Creative Cloud - alla program inklusive Acrobat Pro

Alltid senaste versionen av alla Adobes programvaror under Creative Cloud, till exempel Photoshop CC, Illustratör CC, In Design CC, Acrobat DC etc. Tillgänglig för Windows och macOS.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

Affinity Suite

Affinity Suite innehåller programvarorna Photo, Designer och Publisher. Alternativ till Photoshop, Illustrator och InDesign. Tillgänglig för Windows och macOS.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

EndNote

Populärt referenshanteringsprogram med koppling till Microsoft Word. Tillgänglig för Windows och macOS.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens (fram till HT-2022 erbjöds tillsvidarelicens som behövde uppgraderas. Detta behövs inte längre).
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

Filemaker Pro

Relationsdatabasprogramvara. Tillgänglig för Windows och macOS. För vissa tillämpningar kan en serverinstallation krävas som en tilläggstjänst.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

FlowJo

Programvara för att analysera flödescytometridata. Tillgänglig för Windows och macOS. 

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

Graphpad Prism

GraphPads program Prism är ett statistikprogram. Tillgänglig för Windows och macOS. 

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

JMP

Statistikprogramvara. Tillgänglig för Windows och macOS.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

Matlab

MATLAB är ett avancerat program för tekniska beräkningar samt interaktiv miljö för utveckling av algoritmer, datavisualisering, dataanalys och numerisk beräkning. I KI:s licenser ingår samtliga MATLAB-toolboxar. Tillgänglig för Windows, macOS och Linux.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

Microsoft Project Plan 3 / 5

Project är ett program för att planera, följa upp och i viss mån rapportera ett projekt eller en portfölj av projekt. Den erbjuds som antingen Plan 3 eller Plan 5. Tillgänglig för Windows och via webbläsaren (begränsad version). Jämför dessa här.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

Microsoft Visio Plan 2

Microsoft Visio Professional Visio är ett program som används för att skapa diagram och vektorgrafik. Tillgänglig för Windows och via webbläsaren (begränsad version).

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

Microsoft 365 (tidigare Office 365)

Microsoft 365 innehåller en mängd program och tjänster, däribland de välkända programmen Word, Excel, Powerpoint och Outlook som kan installeras på en enhet. För mer information se Microsoft 365 för medarbetare.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Beställning Samordnad IT: Beställs ej - ingår i IT-avgiften.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs ej - ingår i IT-avgiften.

SAS

SAS System, ursprungligen Statistical Analysis System ("Statistiskt analyssystem") är en samling datorprogram för databearbetning, statistisk analys och rapportering. Tillgänglig för Windows och Linux.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

Scrive

Med Scrive kan du skicka, signera och hantera dokument på vilka enheter som helst. För mer information se E-signatur med Scrive.

Hantering av licens: Centralt hanterad tjänst via KI-avtal.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

SPSS

SPSS är ett datorprogram för statistisk analys. Tillgänglig för Windows, macOS och Linux samt i VDI.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

Stata BE (IC) / SE / MP2

Statistikprogram i flera olika versioner. Tillgänglig för Windows, macOS och Linux samt i VDI.

Jämför versioner här

Hantering av licens: Enstaka inköp via Licenspartner.
Typ av licens: Årslicens (fram till VT-2023 erbjöds tillsvidarelicens som standard).
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs direkt från Licenspartner av Licenssamordnaren.

Statistica

Statistikprogram. Tillgänglig för Windows.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Abonnemangslicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

ZOOM-webbinarium

Licens för att hålla i webbinarier med upp till 1000 personer. I licensen ingår upp till 100 breakout rooms. Tillgängligt för Windows, macOS och Linux samt Android och iOS.  

Finns behov för större volymer – kontakta Helpdesk.

Läs mer om andra verktyg för webbinarier.

Hantering av licens: Centralt hanterad licens via KI-avtal.
Typ av licens: Tillsvidarelicens.
Beställning Samordnad IT: Beställs via beställningsportal.
Beställning ej Samordnad IT: Beställs via beställningsportal av Licenssamordnaren.

Programvaror som ingår i IT-avgiften

Varje år betalar institutionerna och universitetsförvaltningen en avgift till IT-avdelningen för sina anknutna och anställda. Avgiften gör att IT-avdelningen kan erbjuda en säker och uppdaterad IT-miljö för dig att arbeta i. I denna avgift ingår, förutom tjänster också ett antal programvaror.

IT-avgiften

Kontakt

För mer information kan du vända dig till licenssamordnaren på din institution eller Helpdesk om din institution är med i Samordnad IT.

FT
Innehållsgranskare:
2023-10-02