Avdelningen för forskarstöds verksamhetsplan

Detta är verksamhetsplanen för Avdelningen för forskarstöd 2024. Den finns även som PDF för utskrift.

Uppdrag och ansvar

Avdelningen för forskarstöd (Research Support Office, RSO) riktar sig till forskare och ansvarar för forskarstöd inom intern/extern finansiering, företagssamarbeten, etikansökan, kliniska studier, datahantering, forskningsdokumentation, compliance/regelefterlevnad för EU- och NIH-projekt samt olika system som hör samman med genomförandet av forsknings-processen. RSO samordnar arbetet inom Research Data Office (RDO) samt ansvar för Stockholm trios Brysselkontor. Uppdrag att samordna processer för nomineringar för interna och externa priser och medaljer.

 • Utveckla hanteringen och processen för EU-finansierade forskningsprojekt tillsammans med institutionerna.
 • Bredda och fördjupa stödet till EU-projekt där KI är koordinator.
 • Anpassning till NIHs nya krav på kopior av forskningsdata och –dokumentation.
 • Vidareutveckling av etikstöd och utbildning till forskare och institutionsledningar. 
 • Vidareutveckling av avtalsprocessen – ansvarsfördelning / hur vi jobbar tillsammans med juristavdelningen och institutionerna.
 • Utbilda och inspirera forskare inom innovation och impact tillsammans med KI-Holding.
 • Utveckla Impact och IP stöd till ansökningar och samarbetsinitiativ.
 • Vidareutveckla nätverk för utbyte av erfarenheter tillsammans med lokalt forskarstöd på institutionerna

Övriga prioriterade fokusområden

 • Utveckla kommunikation och interna processer inom avdelningen.
 • KI RIMS
 • Avtalsprocessen
 • Rådgivning och stöd inom:
 • Extern och intern forskningsfinansiering
 • Näringslivssamverkan
 • Impact och immateriella rättigheter
 • Karriärutveckling i forskarrollen
 • Forskningsdokumentation och datahantering
 • Forskningsrelaterade avtal
 • Etik och kliniska studier
 • Nomineringar, utmärkelser, priser och medaljer

Inom programmet forskningsstöd ingår objekten: 

ELN, KI Prisma, Research Professional, iLab, DMPonline, RedCap, iThenticate.

 • 54
 • Grants Office
 • Grants Management Office
 • External Engagement Office
 • Compliance & Data Office

Budget och finansiering totalt 68 269 tkr.

 • 44 406 tkr universitetsgemensamt (central INDI)
 • 20 517 tkr externfinansiering 
 • 3 346 tkr statsanslag
Ett cirkeldiagram visar RSO:s budget och finansiering för 2024 som totalt 68 269 tkr. 44 406 tkr är universitetsgemensamt (central INDI); 20 517 tkr är externfinansiering och 3 346 tkr är statsanslag.
RSO:s budget och finansiering för 2024 är totalt 68 269 tkr. Foto: N/A