Institutionsråd vid MMK

Institutionsrådet vid MMK behandlar viktiga och aktuella frågor av institutionsövergripande karaktär. Rådet är ett rådgivande organ där företrädare för olika intressegrupper möts såsom lärare, forskare, doktorander och T/A-personal. MMK:s institutionsråd sammankallas två gånger per termin och alla medarbetare vid institutionen är välkomna att delta.

Möten

2024 VT

2024-02-27 kl 14.00 - aktuell zoom-länk hittar du här

2024-05-14 kl 14.00 - aktuell zoom-länk hittar du här

2024 HT

2024-09-24 kl 14.00

2024-12-03 kl 14.00

Ledamöter

Anders Franco-Cereceda, Ordförande/prefekt

Therese Kindåker, Administrativ chef

Chatrin Lindahl, Administrativ personal/sekreterare

Wilhelmina Ekström, Grundutbildningsansvarig (GUA)

Sophie Bensing, Universitetslektor Endokrinologi

Lennart Blomqvist, Diagnostisk radiologi (suppleant Sven Nyrén)

Catharina Lavebratt-Holmquist, Studierektor forskarutbildningen (suppleant Cecilia Österholm Corbascio)

Caroline Nordenvall, Kolektal kirurgi (suppleant Christian Buchli)

Elisabeth Noren-Krog, Arbetsmiljö- och Miljökommitté

Ann Nordgren, Sällsynta diagnoser (suppleant Anna Lindstrand)

Malin Kronqvist, Teknisk personal

Elinor Petersson, Administrativ personal

Marcus Carlsson, Klinisk fysiologi 

Jingjing Xu, Doktorandrepresentant

Jan Zedenius, Endokrin kirurgi

Övriga deltagare

Samtliga forskargruppsledare vid MMK 

*Samtliga medarbetare vid MMK är hjärtligt välkomna att delta via Zoom

CL
Innehållsgranskare:
Chatrin Lindahl
2024-04-23