Ekonomi vid MMK

Beställning från svenska leverantörer

Beställning får bara göras av behöriga beställare. Om du vill få mer information eller få vem som är behörig beställare, kontakta ekonomi@mmk.ki.se.

Beställningar ska i första hand ske via inköpssystemet UBW/e-handel. Vid dessa beställningar skapas automatiskt ett ordernummer som då gäller som referens. Du ska då inte ange din zz-kod som referens.

Vid beställningar som inte går via UBW/e-handel måste alltid en personlig referens anges: ZZK1xxxxxx, där ZZ är referensidentifiering, K1 är institutionsbeteckning och xxxxxx är personlig KI-ID. Referensen skall anges i referensfältet. Det är viktigt att ingen ytterligare information skrivs in i referensfältet.

Gemensam fakturaadress:

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm

KI:s organisationsnummer är: 202100-2973

Det är ett lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Här kan du läsa mer om e-fakturor till Karolinska Institutet

Institutionsbeteckning K1

Institutionens beteckning inom KI är K1.

Rekvisitioner

Ekonomi hjälper er att rekvirera medel, kontakta ekonomi@mmk.ki.se.
I de fall ni själva behöver logga in hos finansiären behöver ni ange ett OCR-nr som referens. Kontakta ansvarig ekonom för att få ett sådant. 

Betalningsuppgifter:

För svenska inbetalningar: Bankgiro nr: 5217–0198
För utländska inbetalningar: IBAN nr: SE9312000000012810118116, SWIFT: DABASESX

Utlägg/reseräkning

Alla kvitton bifogas digitalt i PA-webben. Ingenting behöver skickas in med post till oss med undantag för papperskvitton som gäller utlägg för KIs räkning. Även program/inbjudan eller mejlkonversation som styrker syftet med utlägget gällande ev. resa behöver bifogas i PA-webben.
Se mer information: https://medarbetare.ki.se/digitala-kvitton-reserakning-och-utlagg

Samtliga utlägg/reseräkningar går efter granskning (MMK ekonomi) till Administrativa chefen för attest. Därav behöver utläggen först godkännas av forskargruppledaren eller den person som tilldelats attesträtt. Detta görs i första hand med e-signatur men det går också bra med ett godkännande via mejl. Godkännandet ska bifogas som PDF-fil till utlägget i PA-webben. https://medarbetare.ki.se/e-signatur

Manual och snabbkurs finns till höger när du har loggat in i PA-webben under "Lathundar PA-webben".

Ni som är anknutna väljer mottagare "K1 5201 Molekylär medicin och kirurgi" innan ärendet skickas iväg elektroniskt.

Kortbetalningar

För kortbetalningar kontakta ekonomi@mmk.ki.se. I första hand ska faktura väljas men där det finns flera betalningsalternativ eller vid brådskande betalningar hör av er. 

INDI, LKP och IT-avgift

INDI, LKP och IT-avgift samt projektkalkylmall för MMK

Inköp

Inköp och upphandling, KI:s regler

Kontakta oss

Ekonomiavdelningen vid MMK

Gemensam e-postadress till ekonomerna

Besöksadress: Administrationen L1:00, Anna Steckséns gata 53, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Profile image

Dan Lennartsson

Ekonomicontroller
Profile image

Elinor Petersson

Redovisningsansvarig
Profile image

Karolina Jildenhed

Ekonomihandläggare
Profile image

Marietta Vaseghi

Ekonomiadministratör
Lilian Pagrot
2024-04-05