Kommunikation ANA Futura

I ANA Futura är vi fyra kommunikatörer. Vi kan hjälpa dig att publicera på informationsskärmarna, lägga in kalenderhändelser och assistera vid utskick när du vill nå alla ANA Futura medarbetare.

Informationsskärmar

Digitala skärmar finns på flera platser i och omkring ANA Futura. På skärmarna hittar du nyttig och intressant information om KI och ANA Futura. Har du något du vill publicera? Fyll i formuläret under "lokalt tillägg" för att skicka en beställning till din institutions kommunikatör som kan publicera.

ANA Futura informationsmöten

Presentationerna från ANA Futuras informationsmöten hittar du på ANA Futuras startsida.

Kommunikatörer

Profile image

Kicki Carlsson

Kommunikatör
Profile image

Karin Vikström

Kommunikatör

Åsa Catapano

Kommunikatör
+46852483811

Riktlinjer för publicering på skärmar i ANA Futura

För att annonsera, behöver berörd institution informera sin institutions kommunikatör som gör en annons och publicerar på skärmarna. 

Disputationer, halvtider, licentiat

 • I första hand disputationer, licentiat och halvtider för personer som sitter i ANA Futura. ISP-seminarier annonseras endast i respektive institutionskalender.
 • Annonseras 2 veckor innan de äger rum.

Seminarier/föreläsningar

 • Seminarier som anordnas av och med personer som sitter i ANA Futura.
 • Externa seminarier som anordnas av ANA Futura, alternativt kan vara särskilt intressanta för medarbetare i ANA Futura.
 • Annonseras 2 veckor innan de äger rum.

Husinformation

 • Exempelvis driftinformation. Annonseras cirka 2 veckor innan händelsen äger rum (längre tid i förväg om informationen i stor grad påverkar verksamheten i ANA Futura).
 • Rutiner och övriga händelser i ANA Futura. Annonseras i 1-2 veckor beroende på typ av händelse.
 • Ny avancerad utrustning. Annonseras i 1 vecka.

Personal

 • Presentation av nya forskargrupper.  Annonsen ligger rullande i 1 vecka.
 • Presentation av nya professorer eller andra nyckelpersoner. Annonseras i 1 vecka.

Publikationer

 • Publikationer i tidskrift med impaktfaktor 8 eller mer annonseras. Annonseras i 1 vecka.

Forskningsbidrag

Bidrag annonseras för de som sitter i ANA Futura. Institutionens kommunikatör får vanligtvis information från ekonomiavdelningen om vilka som fått medel. Kommunikatören annonserar  i en lista med flera namn, eller som en individuell annons om det bara är en person som har fått bidrag.

Exempel på bidrag vi annonserar:

 • Vetenskapsrådet – vår/höst (gemensam annonsering som lista).
 • Cancerfonden – vår/höst (gemensam annonsering som lista).
 • Hjärt- och lungfonden (gemensam annonsering som lista).
 • Wallenbergstiftelsen – oregelbunden annonsering. Individuell annons/en annons per bidrag.
 • Vinnova – oregelbunden annonsering. Individuell annons/en annons per bidrag.
 • EU-projekt – Individuell annons/en annons per bidrag.
 • Tjänstefinansiering (t.ex. 5 års forskningsfinansiering från Cancerfonden). Individuell annons/en annons per bidrag.
 • CIMED – en gång per år (gemensam annonsering som lista).

Övrigt som vi annonserar

 • Nya kliniska studier där personer i ANA Futura är inblandade.  Annonseras i 1 vecka.
 • Tilläggsinformation: Kommunikationsavdelningen vid KI har mandat att lägga in relevant information på skärmarna utan inrådan av kommunikatörerna i ANA Futura.
KV
Innehållsgranskare:
2024-04-19