Gasförråd på Biomedicum

Koldioxid (CO2), kvävgas (N2) och karbogen (5% CO2 + 95% O2) distribueras centralt i Biomedicum.

Gasförråd i kvarteren 

Tillträdet till gasförråden är begränsat. Kontakta FM om du behöver tillträde. Gasförråden är egna brandceller, och dörren ska därför alltid vara stängd. Både fulla och tomma gasflaskor ska alltid kedjas fast.  

Innan inköp av nya gaser ska detta alltid anmälas till FM. Detta för att säkerställa att gasen förvaras och hanteras säkert och enligt KI's riktlinjer.

Gaser utöver de gaser som distribueras centralt i huset betalas och beställs av forskargrupperna. Gascylindrarna levereras till kvarterens gasförråd.  

Kontakt

för mer information kontakta FM Helpdesk.

 

JS
Innehållsgranskare:
2024-02-27