Isotopfaciliteter i Biomedicum

Det finns tre allmänna faciliteter för arbete med radioaktivt material i Biomedicum.

Rum för arbete mer radioaktivt material i Biomedicum

Room/ Isotopes
Room nr. Isotopes Våning
Rum #C0511 Icke omfattande arbete. Låg aktivitet. Skyddat område. b-strålande isotopes, tex. 3H, 14C, 35S, 32P. Plan 5
Rum #D0711 Icke omfattande arbete. Låg aktivitet. Skyddat område. b-strålande isotopes, tex. 3H, 14C, 35S, 32P. Plan 7
Rum #D0911 Omfattande arbete. Hög aktivitet. Kontrollerat område. b- och g- strålande isotoper. tex. 3H, 14C, 35S, 32P, 51Cr. Plan 9

För tillträde till rummen, kontakta FM helpdesk.

Profile image

Johanna Steen

Teamchef
EP
Innehållsgranskare:
2023-10-30