Mörkrum i Biomedicum

På plan 2 finns två mörkrum, B0210 respektive B0213.

Vart och ett av mörkrummen är utrustade med framkallare av typ Optimax X-ray processor, mörkrumsbelysning, handskar, saxar, timers och tejp. Dörrarna är utrustade med dörrklockor för att uppmärksamma användare att någon önskar komma in.

Det är inte möjligt att boka mörkrummen utan nyttjandet sker på drop-in basis. 

FM på Biomedicum ombesörjer mörkrummens funktionalitet och skulle användare observera avvikelser eller problem så bör dessa rapporteras så snart som möjligt till FM Helpdesk

För introduktion och åtkomst till mörkrummen, kontaktas FM Helpdesk.

Kontakt

Profile image

Katrin Pütsep

Forskare
JS
Innehållsgranskare:
2023-12-19