Disk- och sterilcentral

Disk- och sterilcentralen på Biomedicum finns i C0233 och C0266. Faciliteten hanterar all laboratorieplast och laboratorieglas, och även sterilt MilliQvatten och utdelning av rena labbrockar.

Sterilt laboratoriegods, MilliQvatten samt rena labbrockar finns i renglasrummen på varje våningsplan och är tillgängligt för alla på Biomedicum. Allt l laboratoriegods i renglasrummen är steriliserat antingen genom autoklavering eller torrsterilisering.  

1. Diskning av laboratoriegods 

1.1 Icke kontaminerat laboratoriegods

 • Skölj ur behållaren och ta bort all tejp och märkning från laboratoriegods.  
 • Lämna smutsigt, men inte kontaminerat, labbglas i de svarta backarna I avfallsrummen i kvarteret. FM hämtar upp använt laboratoriegods dagligen.  
 • Om du har gruppspecifikt laboratoriegods, mark detta med namn, våningsplan ch kvarter för att säkerställa att du får samma labbglas tillbaka.  

1.2 Kontaminerat laboratoriegods

Material och labbglas där infektiöst eller biologiskt material har hanterats i måste autoklaveras innan det tas emot av disk- och sterilcentralen.  

 • Lägg det kontaminerade laboratoriegodset utan lock på i autoklaveringspåse inne på labbet. Stäng påsen och märk med autoklaveringstejp. Lämna godset i en röd back i kvarterets avfallsrum. 

2. Gods som ska autoklaveras

(Tex. Rör, instrument och lösningar) 

Gods som ska autoklaveras hämtas upp måndag – fredag klockan 11:00 från renglasrummen på varje våning.  

 • Märk godset som ska autoklaveras med namn, våningsplan och kvarter. Sätt på autoklaveringstejp och använd autoklavpåse (finns i återvinningsrummen) vid behov. Lämna godset i renglasrummet på utmärkt plats.  
 • Hämta upp det autoklaverade godset vid utmärkt plats i renglasrummet. Generellt är godset tillbaka redan samma dag.  
 • Större delar som ska autoklavers, tex inredning från biosäkerhetsbänkar, ska tas ner till disk- och sterilcentralen. Märk godset med namn och kvarter.  

Vänligen notera att endast odlingsmedia (även med agar), vatten, och saltlösningar (tex PBS) kan autoklaveras. Blanda media samma dag som autoklavering för att undvika bakterietillväxt innan autoklavering.  

Kontaminerat farligt avfall läggs i gula boxar för destruktion, läs mer om farligt avfall här. Om infektiöst material ska autoklaveras, vänligen kontakta FM Helpdesk för introduktion till hur man förbereder materialet innan autoklavering.

Standard autoklaverings program

Fast gods

121°C, 20 min sterilisering 

Vätskor

121°C, 20 min sterilisering 

Material som kan autoklaveras

 • Gods som ska autoklaveras (labbglas, medium, utrustning, vatten).
 • Polypropylene (PP) och Polycarbonate (PC) plast.
 • Borosilicate glas.
 • Rostfritt stål.
 • Kontaminerat material, även med antibiotika. Kontakta FM Helpdesk om du har avfall från te.x. cell-lab som ska autoklaveras. 

Labbrockar som ska autoklaveras 

Skicka ett ärende till FM Helpdesk för att beställa autoklaverad labbrock.  

Om du har en kontaminerad labbrock som behöver bli autoklaverad innan den ska tvättas

 • Lägg labbrocken i en auoklavpåse.  
 • Lägg påsen i den röda backen för kontaminerat gods i återvinningsrummet i ditt kvarter.  
 • Rena labbrockar finns att hämta I renglasrummen på våningsplan 4 – 9. 

Kontakt 

Skicka ett ärende till FM helpdesk för att komma i kontakt med disk- och sterilcentralen.  

Profile image

Hina Mohsin

Assistent
+46852480064
Profile image

Elizabeth Valenzuela

Teknisk Assistent

Monica Riveros

Teknisk Assistent
Profile image

Johanna Steen

Teamchef
JS
Innehållsgranskare:
Johanna Steen
2023-12-21