Lågtemperaturförvaring

I varje laboratoriekvarter finns nischer som är anpassade för inkoppling av lågtemperaturfrysar (-80°C), med uppkoppling till reservkraft och till ett centralt temperaturlarmsystem. Därutöver finns fem rum för lågtemperaturfrysar (-80°C, -150°C) på plan 2 med uppkoppling till reservkraft och det centrala larmsystemet.

På plan 2 finns två rum utrustade med flytande kväve-kylda kryofrysar. Kryofrysarna fylls med hjälp av ett automatiskt flytande-kvävepåfyllningssystem. Kryofrysarna är uppkopplade till reservkraft, och temperaturlarm. Kryofrysarna är en gemensam facilitet och hanteras av FM. 

FM svarar för fryslarmsjour för samtliga frysar kopplade till det centrala temperaturlarmet, alla dygnets timmar sju dagar i veckan. FM handhar evakueringsfrysarna som används i händelse av fel på lågtemperaturfrysarna och dessa frysar är en gemensam resurs. Evakueringsfrysarna kan också användas för avfrostning av lågtemperaturfrysarna, men endast efter kontakt med FM. 

För information om kvävesäkerhetskursen och om förvaring i flytande kvävekylda frysar, kontakta FM Helpdesk 

För ytterligare information om lågtemperaturförvaring i Biomedicum, kontakta Katrin Pütsep
 

Profile image

Katrin Pütsep

Forskare
EP
Innehållsgranskare:
Izabela Lewalski
2023-12-19