Anställd vid institutionen för medicin, Solna

Du befinner dig nu på institutionen för medicin Solnas egen sida på Medarbetarportalen. Medarbetarportalen är till för dig som är anställd eller anknuten till Karolinska Institutet (KI).

Hitta rätt

Ny på institutionen

Som ny på institutionen för medicin, Solna (MedS) får du en introduktion av din närmaste chef, men du kan också ha stor hjälp av Karolinska Institutets guide för nya medarbetare samt sidorna Din anställning här på Medarbetarportalen.

Kontaktuppgifter och mer om vår organisation

Kontaktuppgifter till institutionens ledning och verksamhetsstöd hittar du på institutionens externa webbsidor. Letar du efter kontaktuppgifter till en specifik person är det lättast att använda webbplatsens sökfunktionen.

Här på Medarbetarportalen

Du befinner dig nu på institutionen för medicin Solnas egen sida på KI:s Medarbetarportal. Medarbetarportalen är till för alla anställda och anknutna och innehåller sådant du behöver för att lösa arbetsuppgifter. Här kan du också hålla dig uppdaterad om vad som händer på universitetet. 

Det mesta av innehållet på Medarbetarportalen är gemensamt för alla på KI och nås genom navigeringen via sidans meny eller från Medarbetarportalens startsida. Ibland kan det i anslutning till den allmänna informationen finnas specifika tillägg för institutionen, din avdelning eller din forskargrupp. Det är då angivet på sidan och du kommer åt den genom att vara inloggad.  

Karolinska Institutets externa webbplats

Karolinska Institutets har också en extern webbplats: ki.se. Den externa webbplatsen vänder sig till skillnad från Medarbetarportalen även till dem som inte är anställda eller anknutna och här berättar vi om vår forskning, våra utbildningar, samt publicerar nyheter som kan vara av intresse för alla. På den här webbplatsen hittar du även institutionen för medicin Solnas externa sidor.

MedS News - Institutionens nyhetsbrev

MedS News kommer ut per mejl fyra gånger om året och är ett internt nyhetsbrev för alla medarbetare och anknutna till institutionen för medicin Solna. Syftet är att synliggöra institutionens verksamhet för alla oss som hör hit.

Alla medarbetare och anknutna är välkomna att bidra till nyhetsbrevet. Hör av dig till: news@meds.ki.se

Redaktör: Ann-Sofie Sten
Ansvarig utgivare: Marie Wahren-Herlenius, prefekt

Interna nyheter

VE
Innehållsgranskare:
Ann-Sofie Sten
2024-06-11