För medarbetare på OnkPat

Information för dig som är anställd eller anknuten på Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat).

Foto: Erika Rindsjö
Dekorativ bild av maskros. Foto: Erika Rindsjö

Nyheter och driftinfo för medarbetare på OnkPat

Kalender för medarbetare på OnkPat

Nyheter och kalender från Institutionen för onkologi-patologi