För medarbetare vid IMM

Här presenteras intern information för medarbetare vid Institutet för miljömedicin (IMM). Central KI-info hittar du på KI:s medarbetarportal. På vissa KI-sidor finns det lokala inlägg som enbart berör IMM:s medarbetare, dessa är markerade med en blå linje. För att kunna ta del av lokala inlägg samt IMM:s interna nyheter och kalender (nedan) måste inloggning ske (övre högre hörnet).

IMM:s protokoll finns tillgängliga via den egna datorn i mappen P:IMM_Information/Protokoll

Nyheter för medarbetare på IMM

Intern kalender för IMM

Externa nyheter

Extern kalender