Institutionsgrupp KI Nord

KI Nord består av åtta institutioner vid KI och leds av en dekan som ingår i rektors ledningsgrupp.

Dekanens uppgift är att samordna verksamheten inom den egna institutionsgruppen och mellan institutionsgrupperna för KI Solna och KI Syd. Dekanen stödjer universitetsledningen i den övergripande utvecklingen av KI:s verksamhet och har till uppgift att bidra till konstruktiv dialog mellan prefekter och universitetsledning.

Dekan för KI Nord

Assistent till dekan för KI Nord

Profile image

Charlotta Myrén

Ledningssekreterare