Institutionsgrupp KI Syd

KI Syd består av sex institutioner vid KI och leds av en dekan som ingår i rektors ledningsgrupp.

Dekanens uppgift är att samordna verksamheten inom den egna institutionsgruppen och mellan institutionsgrupperna för KI Solna och KI Nord. Dekanen stödjer universitetsledningen i den övergripande utvecklingen av KI:s verksamhet och har till uppgift att bidra till konstruktiv dialog mellan prefekter och universitetsledning.

Dekan för KI Syd

Assistent till dekan för KI Syd

Profile image

Marie Franzén

Ledningssekreterare

Nyheter och evenemang vid KI Syd

Upcoming events at KI North

News from KI North