Institutionsgrupp KI Solna

KI Solna består av sju institutioner vid KI och leds av en dekan som ingår i rektors ledningsgrupp.

Dekanens uppgift är att samordna verksamheten inom den egna institutionsgruppen och mellan institutionsgrupperna för KI Syd och KI Nord. Dekanen stödjer universitetsledningen i den övergripande utvecklingen av KI:s verksamhet och har till uppgift att bidra till konstruktiv dialog mellan prefekter och universitetsledning.

Dekan för KI Solna

Institutioner vid KI Solna

Institutionen för cell- och molekylär biologi

CMB - C5

Institutionen för fysiologi och farmakologi

FYFA - C3

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

MBB - C2

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

MEB - C8

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

MTC - C1

Institutet för miljömedicin

IMM - C6

Institutionen för neurovetenskap

Neuro - C4

Assistent till dekan för KI Solna

Profile image

Marie Franzén

Ledningssekreterare
Profile image

Charlotta Myrén

Ledningssekreterare