ABC-metoden för kursdesign

Här hittar du mer om olika metoder och strategier som kan användas för att underlätta designprocessen när du gör din kurs.

ABC-modellen

ABC-modellen är en metod för att snabbt ta fram en design på en kurs eller anpassa en kurs till en annan modalitet (till exempel från helt klassrumsbaserad till en blandning mellan klassrumsbaserad och online). Metoden, som utvecklades av UCL, baseras på ett 90-minuters workshop där man kan planera kursen tillsammans med dina kollegor.

Metoden liknar på många sätt en storyboard, men använder Diana Laurrilards sex olika lärandekategorier (inhämta kunskap, diskutera, samarbeta, utforska, tillämpa/praktisera och skapa) för att visa på alternativa lärandeaktiviteter i andra modaliteter.

Toolkit

Enheten för Undervisning och lärande har skapat en onlineversion av metoden, i den kommer du att introduceras till att använda modellen. Detta toolkit går att göra i egen takt och är öppet till alla.

Om du redan är klar med denna toolkit/eller tagit ABC-workshopen, och letar efter de tillhörande resurser, se ABC LD resources in Swedish.

Kursdesign toolkit

I detta toolkit får du en introduktion till ABC-metoden samt får se exempel på hur du kan bygga läraktiviteter i Canvas för att åstadkomma de sex lärandekategorierna i ABC-modellen.