Telefonabonnemang

Här hittar du all information som gäller ditt abonnemang, så som vilka typer av abonnemang som finns, hur du kontrollera din surfmängd och hur medarbetare på SLL kan ansluta dig till KI:s växel.

Typer av abonnemang

Det vanligaste abonnemanget är en mobil anknytning. Det finns även abonnemang för stationära telefoner. Tänk på att handläggningstiden vid beställning av nytt abonnemang/anknytning är upp till 5 dagar.

Växelabonnemang

1. Mobil anknytning (MEX)

Mobil anknytning är KI:s standardabonnemang. Du har både ett fastnätsnummer (t.ex. 08-524 xxxxx) och ett mobilnummer (07x-xxxxxxx) och ingår i KI:s växel. 

Den 6 april genomförde Telia en uppgradering för förbättrad samtalstäckning och högre samtalskvalitet för KI:s mobilabonnemang.

Hänvisning

Du kan hänvisa ditt fastnätsnummer, t.ex. när du sitter i ett möte eller är på semester. Ditt fastnätsnummer har även en röstbrevlåda. Det är bäst att ge detta nummer till externa kontakter, studenter, leverantörer, osv.

Ditt mobilnummer går alltid att ringa, även när du har hänvisat din telefon. Detta nummer kan du ge till familj och närstående.

Kortnummer

Ring till andra medarbetare inom växeln genom att ange deras kortnummer, de sista 5 siffrorna i fastnätsnumret, t.ex. 08-524 12345.

Abonnemanget

I kostnaden för abonnemanget ingår:

 • Samtal inom Sverige och samtal från Sverige till utlandet.
  Samtliga abonnemang är som standard stängda för att ringa i utlandet. Kontakta din telefoniansvarig om du har ett behov av att ringa till utlandet.
 • Obegränsat antal SMS och MMS inom Sverige
 • Surfvolym (2 GB, 7 GB, 12 GB eller 30 GB)
  Vid driftsättningen av ny operatör den 30 november 2018 så lade vi samtliga abonnemang på 7 GB surfvolym. Telefoniansvariga bör löpande (varje kvartal) se över att medarbetarnas surfvolym är i paritet med nyttjandet och vid behov, sänka eller höja, volymerna.
  Du kan köpa till extra tillfällig surfvolym via SMS om du har använt upp din surfvolym. Kontakta telefoniansvarig.

Du kan köpa till ett extra datasimkort till ditt abonnemang. Simkortet delar huvudabonnemangets surfpott. Kostnad: 50 kr/månad.

2. Fast anknytning

Fast anknytning används för publika utrymmen, där det saknas täckning eller där det av annat skäl passar bättre med en fast telefon (i t.ex. labb). Numret ingår i KI:s växel.

Hänvisning och kortnummer

En fast anknytning har ett nummer fastnätsnummer (ex. 08-524 xxxxx), som du kan hänvisa och som har en röstbrevlåda.

Du kan ringa till andra medarbetare inom växeln genom att ange deras kortnummer, de sista 5 siffrorna i fastnätsnumret, t.ex. 08-524 12345.

Abonnemanget

I kostnaden för abonnemanget ingår:

 • Samtal inom Sverige och samtal från Sverige till utlandet
  • Samtliga abonnemang är som standard stängda för utlandstrafik. Kontakta din Telefoniansvarig om du har behov av att ringa till utlandet.
 • Telefonen
  • Telefonen lånar du från IT-avdelningen. Vid uppsägning eller vid byte till mobil anknytning eller fristående mobil lämnar du den fasta telefonen tillbaka till IT-avdelningen. Om du missar att återlämna telefonen debiterar IT-avdelningen 1200 kr per telefon.

3. Virtuell anknytning

En virtuell anknytning är en anknytning som inte har en fysisk telefon utan endast ett nummer. Virtuella anknytningar används för speciella lösningar, t.ex. ringlistor och journummer.

4. Enhetsanknytning

Enhetsanknytning är ett tillval till en anknytning som möjliggör att du kan ha flera fasta telefoner eller mobiler på samma nummer.

Exempelvis i ett labb kan det vara praktiskt med ett nummer till flera fasta telefoner. Ringer man på anknytningen så kommer det att ringa på alla telefoner samtidigt. Enhetsanknytningen kan också användas för Skype for Business där man har ett nummer men vill att det ringer på både datorn och den mobila anknytningen samtidigt.

5. Agent anknytning

Agent anknytning, är en anknytning till Contact Center. Contact Center används till exempel för IT-supporten och biblioteket. Nytt i lösningen för Contact Center är möjligheten till inspelning, genomföra automatiska enkäter samt möjlighet att använda en app för Smartphone (istället för en PC) som klient.

Fristående abonnemang

Observera att du inte längre kan beställa ett nytt fristående abonnemang.

1. Fristående mobil

En fristående mobil är ett alternativ för tillfälliga anställningar eller som resetelefon. Fristående telefoner är inte anslutna till växeln.

I kostnaden för abonnemanget ingår:

 • Obegränsat antal SMS och MMS skickade inom Sverige
 • Surfvolym (2GB, 7 GB, 12 GB eller 30 GB)
  Du kan köpa till extra tillfällig surfvolym via SMS om du har använt upp din surfvolym och som du kan använda under innevarande månad och månaden efter. Kontakta telefoniansvarig.

Du kan lägga till ett extra datasimkort till ditt abonnemang. Simkortet delar huvudabonnemangets surfpott. Kostnad: 50 kr/månad.

Abonnemang är som standard öppna för att

 • ringa från Sverige till utlandet,
 • att ta emot samtal i utlandet och
 • skicka meddelanden, surfa och ringa från utlandet.

Kontakta din telefoniansvarig om du vill att ett fristående abonnemang ska stängas för utlandsfunktionerna.

2. Mobilt bredband

Mobilt bredband kan användas när du behöver separat surfvolym för exempelvis en router eller en PC. Som alternativ till mobilt bredband kan du också använda dig av funktionen internetdelning på din smartphone.

Tillgängliga surfvolymer: 1 GB, 10 GB, 50 GB, 100 GB och 200 GB.

Du kan köpa till extra tillfällig surfvolym via SMS om du har använt upp din surfvolym och som du kan använda under innevarande månad och månaden efter. Kontakta telefoniansvarig.Du kan använda mobilt bredband i utlandet.

För M2M-applikationer kan du köpa till en fast IP-adress.

Abonnemang för medarbetare på SLL

Kan jag få telefoni via KI om jag sitter i landstingets lokaler och har telefoni via SLL idag?

Ja, via en mobil anknytning (MEX) kan du få en anknytning i KI:s växel om du sitter i landstingets lokaler.

Kan jag som arbetar på KS ringa via KI?

Ja, om du har en mobil anknytning (MEX) eller om förutsättningar för IP-telefoni finns.

Kan enheter som idag inte sitter på KI-växeln anslutas via IP-telefoni?

Det går i vissa fall och det är beroende på befintligt datanät. Om en enhet är intresserad av detta ska det anmälas till IT-support. Det går alltid att ansluta en enhet med en mobil anknytning.

Beställningar

För att beställa ett abonnemang eller köpa till surfvolym, kontakta telefoniansvarig på din institution.

Kontrollera surfmängd

Om du har ett fristående abonnemang eller en mobil anknytning kan du se hur mycket surf du har kvar innevarande månad genom att sms:a "surfmängd" till 4466.

Mobilen utomlands

Att ta med sig sin mobiltelefon utomlands på semestern sker på egen risk. Det kan bli en väldigt dyr historia om man inte innan resan ser till att stänga av alla automatiska uppdateringar och synkningar i telefonen. Kontrollera innan avresan att dataroaming är avaktiverat.

Detta finns under "Trådlöst och nätverk" och "Mobila nätverk". "Anslut till datatjänster vid roaming" ska vara urbockat. Ett tips är att köpa ett lokalt kontantsimkort i landet du befinner dig i för att ha kontroll på kostnaderna.

Roaming inom EU/EES

Från och med 15 juni 2017 gäller nya regler för KI:s mobila abonnemang i EU/EES-länder.

 • Alla som har en mex-anknytning eller ett fristående mobilabonnemang kan ringa, skicka sms/mms och surfa (om abonnemanget inte är utlandsspärrat (standard)) precis som när man är i Sverige. Dessa gäller inte mobila bredbandsabonnemang.
 • Kolla upp med telefoniansvariga på din institution vad som bestämts på just din enhet. Har ledningen beslutat att de ska öppna för roaming i utlandet måste din telefoniansvarige ta bort spärren hos Telia.

OBS: När Roamingspärren är borttagen öppnas det för hela världen vilket kan medföra en ökad kostnad för institutionen, vilket innebär att det är institutionen som beslutar om detta. Har ni öppet för roaming, var medveten om att vara försiktig med att surfa utanför EU/EES länder, eftersom det kan bli dyrt.

Prislista

Prislista telefoni (pdf)

Guider

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • H9.Klinisk vetenskap, intervention och teknik
Logga in med KI-ID