Summativ bedömning

Kursens mål är att öka din medvetenhet om hur du skapar summitiva bedömningar för att mäta studenternas lärande. Kursen syftar också till att stimulera ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande.

Omfattning och villkor

Kursen motsvarar två veckors universitetsstudier (80 timmar) och baseras på fem gemensamma kursmöten. Under kursen ägnar du tid till att läsa litteraturen, göra ett antal uppgifter och delta i gruppdiskussioner. Närvaro på schemalagda dagar är obligatorisk.

Kursen är gratis för anställda vid Karolinska Institutet och anställde inom Region Stockholm som undervisar/handleder studenter vid Karolinska Institutet. Kursdeltagaren köper kurslitteraturen (om den inte finns tillgänglig via KI-biblioteket).

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som ansvarar för, eller är inblandade i, design av bedömningar.

Kursinnehåll och struktur

Kursen kommer att innehålla olika typer av skriftliga bedömningar, prestations- och arbetsplatsbedömningar, digital bedömning, standardinställningsmetoder och validitet och tillförlitlighet.

Under kursen ska deltagarna ta ansvaret för att lära sig och ta med några exempel på sina tidigare examinationer för att arbeta med dem som exempel. Alla deltagare ges möjlighet att arbeta med och vidareutveckla sina egna/autentiska bedömningar.

Språk

Alla föreläsningar och presentationer ges på engelska. Diskussioner och seminarier äger rum i små grupper på engelska.

Merit

Kursen betraktas som merit och godkänns vid ansökan om docent eller anställning som universitetslektor vid KI. Kursen ger dock inte högskolepoäng men motsvarar två veckors universitetsstudier, vilket dokumenteras i ett kursintyg.

Om du vill tillgodoräkna dig kursen som en del av forskarutbildningen behöver du ansöka om detta och registrering av poäng görs via studierektor vid din egen institution.

Vår 2023

Kursen kommer att vara på campus och kursdatum är:

  • Dag 1:  25 januari
  • Dag 2:  16 februari
  • Dag 3:  8 mars
  • Dag 4:  3 april
  • Dag 5:  9 maj

Anmälan till våren 2023 (stänger den 9 januari 2023):

https://survey.ki.se/Survey/31790

Lägsta antal deltagare: Minst antal deltagare bör vara 10 personer för att genomföra kursen.

Course syllabus

AH
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2022-10-13