Information till leverantörer om KI och upphandling

KI är en statlig myndighet som måste följa Lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket bland annat innebär att offentliga upphandlingar ska annonseras publikt. KI annonserar sina upphandlingar på Mercell TendSign.

Inköp ska göras enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

KI är en statlig myndighet som ska följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär väsentligen att en leverantör som är intresserad av att leverera tjänster eller produkter till myndigheten ska tävla om ett kontrakt på lika villkor som för andra leverantörer. KI annonserar därför sina offentliga upphandlingar publikt. 

Annonsering av upphandlingar

KI använder sig av upphandlingsplattformen Mercell TendSign vid annonsering av upphandlingar. Anbud kan endast lämnas elektroniskt via TendSign, om inget annat särskilt framgår av upphandlingsdokumenten. KI uppmanar alla anbudsgivare att bekanta sig med TendSign och förbereda sitt anbud i god tid före anbudstidens utgång.

Leverantörssamtal och säljsamtal - nej tack

Inköps- och upphandlingsenheten (IU) ansvarar för den administrativa upphandlingsprocessen. IU ansvarar inte för att utreda KI:s behov i sak (vad gäller behov av produkter eller tjänster), utan detta görs av själva verksamheten (forskare, lärare m.fl. som är anställda på KI). IU deltar därför endast i leverantörsdialog och leverantörsmöten i samband med en pågående upphandling, för att säkerställa att upphandlingsprocessen genomförs i enlighet med upphandlingsbestämmelserna. 

Kontakt

Vid frågor om upphandlingsprocessen vänligen kontakta Inköps- och upphandlingsenheten.