Begäran om registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har personer vars personuppgifter behandlas av Karolinska Institutet (KI) rätt att få veta om KI behandlar deras personuppgifter och på begäran få tillgång till personuppgifterna, ett s.k. registerutdrag. Här hittar du information om hur det går till att begära ett registerutdrag och hur begäran hanteras.

Registerutdraget är gratis och innehåller bland annat information om vilka personuppgifter som behandlas, ändamål med behandlingen och vem som eventuellt har fått ta del av personuppgifterna. 

Begäran om registerutdrag bör innehålla följande:

  • personnummer
  • förnamn och efternamn
  • folkbokföringsadress
  • e-postadress
  • uppgift om var dina personuppgifter kan tänkas finnas, t.ex. att du är student vid KI eller att du deltar i en forskningsstudie vid KI

Begäran om registerutdrag skickas till KI:s registrator registrator@ki.se eller till 
Registrator
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm.

Registerutdraget kan sedan hämtas på KI mot uppvisande av giltig identitetshandling eller skickas med rekommenderat brev till folkbokföringsadressen. 

Om du har frågor om detta, kontakta dataskyddsombud@ki.se

Märta Philp
2023-02-17