Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträde är någon som behandlar personuppgifter för KI:s räkning. När ett personuppgiftsbiträde ska anlitas måste ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

Många leverantörer m.fl. skickar nu ut nya avtalsförslag för att de som personuppgiftsbiträde till KI ska kunna efterleva reglerna i GDPR. Om inte avtalsförslaget är helt i sin ordning för KI:s del kan det räcka med att det görs smärre justeringar, i andra fall kan KI:s mall för personuppgiftsbiträdesavtal behöva användas. Den finns både på svenska och engelska.

Kontakta den juridiska enheten för att få tillgång till mallen; avtal@ki.se

  • DTA (Data Transfer Agreement)
  • MTA (Material Transfer Agreement)
  • Biträdesavtal

Dokument

MG
Innehållsgranskare:
Märta Philp
2023-02-10