Vanliga frågor om anmälan av personuppgiftsbehandlingar

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har KI en skyldighet att föra register över de personuppgiftsbehandlingar som KI ansvarar för. Här finner du svar på vanliga frågor om registeranmälan och anmälan av personuppgiftsbehandlingar till registret.

Finns bara registeranmälan på svenska?

Ja, som systemet är utformat kan registeranmälan endast göras på svenska.
Däremot finns instruktionerna på engelska här.

Ska varje enskilt excelark anmälas inom ett forskningsprojekt?

Det som ska anmälas är olika typer av personuppgiftsbehandlingar, för excelark och andra typer av behandlingar som finns i många versioner och dokument är en huvudregel att behandlingar som liknar varandra kan sammanföras och anmälas som en behandling.
Det är forskargruppsledaren som är ansvarig för forskningen och således även ansvarig för att bestämma på vilken nivå som anmälan ska göras, däremot går själva anmälan att delegera inom forskningsgruppen.

Vad ska FUA, GUA och AC anmäla för personuppgiftsbehandlingar?

FUA, GUA och AC har ansvar för att anmäla de personuppgiftsbehandlingar som utförs utanför de KI centrala systemen som används inom dessa områden. I vissa fall kan det vara onödigt att registrera en behandling av personuppgifter, till exempel om den är av liten omfattning, inte behandlar känsliga uppgifter och endast pågår en kort tid. Om du är tveksam, kontakta dataskyddsombud@ki.se.

Hur anmäler jag en personuppgiftsbehandling?

Anmälan av personuppgiftsbehandlingar görs genom ett elektroniskt formulär som du hittar här.

MG
Innehållsgranskare:
Viktoria Olausson
2024-01-17