Stepping stone-kurser: Högskolepedagogik i VIL/VFU

Stepping stone-kurser är för dig som har handledningsuppdrag eller som är involverad i studerandeprocessen vid verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning, inom hälso- och sjukvården i Stockholmsregionen. Här finns information om aktuella kurser.

Kollegor som samtalar.
Foto: GettyImages.

Vem kan gå kursen?

  • Du som har högskoleutbildning och som har kliniskt handledningsuppdrag för studenter i VIL/VFU (verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning). Här kan du läsa mer om VIL.
  • Du som på något sätt är involverad i studerandeprocessen vid VIL/VFU
  • Du som exempelvis är AKA, VIL-samordnare eller ska påbörja ett handledaruppdrag
  • Du som vill läsa en eller flera grundläggande kurser om högskolepedagogik i VIL/VFU i egen takt.

Upplägg

Stepping stone-kurser är korta utbildningar i tre steg:

  • introduktion till området (kurstillfälle 1)
  • eget arbete med handledning
  • skriftlig och muntlig redovisning (kurstillfälle 2)

Upplägget underlättar för dig som arbetar kliniskt då den schemalagda tiden endast är två halvdagar. De två kurstillfällena ges med flera veckors mellanrum för att skapa tid för eget arbete och reflektion.

Alla kursdeltagare examineras vid sista kurstillfället.

En Stepping stone-kurs motsvarar sammanlagt en veckas heltidsstudier. Du bör läsa högst två Stepping stone-kurser per termin.

Gå grundkursen först

Du behöver först genomföra kursen "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" för att få behörighet att gå andra Stepping stones-kurser. 

Illustration av upplägget för Stepping stone-kurser.
Upplägg Stepping stone-kurser. Foto: Illustration.

Våren 2024

Du hittar länk till anmälningsformulär för respektive kurs nedan.

Pedagogiska grunder för handledning i VFU (digital)

Pedagogiska grunder för handledning i VFU 

Studentens lärande i VFU

Bedömning och återkoppling i VFU

Peer learning i VFU

Critical Incident Analysis och livslångt lärande

Hösten 2023

För anmälan till höstens kurser se länk till anmälningsformulär vid respektive kurstillfälle nedan:

Critical Incident Analysis och livslångt lärande

Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning- i kommunal verksamhet

Kontakt

Du hittar kontaktperson på respektive kurssida.

Kurslitteratur

Som deltagare på Stepping stone-kurser är du inte inskriven som student på KI (inskriven i Ladok). Det innebär att du på universitetsbiblioteket KIB har rollen publik låntagare. Du kan låna tryckt material som finns för utlåning, men digitalt material som e-böcker, artiklar och databaser kan du enbart nå och använda på plats i biblioteket.

Anställda inom KI kan nå material även utanför KIB:s lokaler.

Du kan kontakta KIB via chatt, telefon eller mejl för att ställa frågor. Kontakt och öppettider KIB.

Inom Region Stockholm

Som medarbetare inom Region Stockholm kan du också vända dig till Biblioteken i Region Stockholm som erbjuder en hel del material både i elektronisk och tryckt form (och även kan köpa in). De flesta regioner erbjuder liknande genom till exempel Eira-avtalet.

Du kan också söka litteratur via till exempel Stockholms stadsbibliotek.

Tänk på

JF
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-12-05