Stepping stone-kurser: Högskolepedagogik i VIL

Stepping stone-kurser är för dig som vill läsa en enstaka kurs inom grundläggande högskolepedagogik, eller som vill läsa motsvarande fem veckors högskolepedagogik i egen takt. Här kan du läsa om aktuella kurser.

Upplägg 

Stepping stone-kurser utgör korta utbildningar i tre steg:

  • introduktion till området (kurstillfälle 1)
  • eget arbete
  • skriftlig och muntlig redovisning (kurstillfälle 2)

Upplägget underlättar för dig som arbetar kliniskt då den schemalagda tiden endast är två halvdagar. De två kurstillfällena ges med flera veckors mellanrum för att skapa tid för eget arbete och reflektion. En Stepping stone-kurs motsvarar sammanlagt en veckas heltidsstudier.

Alla kursdeltagare examineras vid sista kurstillfället.

Illustration av upplägget för Stepping stone-kurser.
Upplägg Stepping stone-kurser. Foto: Illustration.

Gå grundkursen först

Du behöver först genomföra kursen "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" (fd Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning) för att få behörighet att gå andra Stepping stones-kurser.
Grundkursen är nätbaserad utan träffar på campus.

För att gå "Critical Incident Analysis och livslångt lärande" behöver du ha genomfört övriga kurser.

Kurser planeras för närvarande i digital form.
Kontaktperson finns på respektive kurssida.

Våren 2022

Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning

22 mars-3 maj. 
Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning

Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning

27 april-1 juni.
Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning

Critical Incident Analysis och livslångt lärande

15 juni-31 augusti.
Critical Incident Analysis och livslångt lärande

Hösten 2022

Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning

1 september-6 oktober asynkron med Zoom-möjlighet.
Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning

Interprofessionellt lärande i verksamhetsförlagd utbildning

15 september-20 oktober
Interprofessionellt lärande i verksamhetsförlagd utbildning

Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning

4 oktober-15 november
Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning

Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning

19 oktober-29 november
Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning

Critical Incident Analysis och livslångt lärande

8 december- 26 januari 2023
Critical Incident Analysis och livslångt lärande

Tänk på