Skyddsronder

Du som chef ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa. Ett sätt är att genomföra skyddsronder.

Skyddsronder är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Målet med en skyddsrond är att upptäcka arbetsmiljöbrister och risker. Dessa risker/brister ska sedan riskbedömas och åtgärdas som del i en handlingsplan där det ska framgå när, hur och vem som ansvarar för vad.

Uppstart av Skyddsronder 

Fyll i följande formulär för beställning av uppdaterad checklista för skyddsrond vid KI 2022.

Formulär uppstart av skyddsrond