Skyddsronder

Du som chef ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa. Ett sätt är att genomföra skyddsronder.

Skyddsronder är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Målet med en skyddsrond är att upptäcka arbetsmiljöbrister och risker. Dessa risker/brister ska sedan riskbedömas och åtgärdas som del i en handlingsplan där det ska framgå när, hur och vem som ansvarar för vad.

Uppstart av Skyddsronder 

Fyll i följande formulär för beställning av uppdaterad checklista för skyddsrond vid KI 2023.

Beställning av checklista

  1. Fyll i beställning enligt formuläret nedan. Skicka.
  2. HRA skapar en unik länk till er av senaste versionen av KI:s checklista för skyddsrond i KI Survey
  3. HRA döper den enligt följande princip: KI checklista för skyddsrond , (institutionsförkortning) 20XX (version 1.1) och sätter upp beställaren som admin/superuser för Er unika checklista.
  4. Inom kort erhåller beställaren ett mejl från HRA med unik länk till checklista och kort information om hur ni sätter upp en skyddsrond.


Är det första gången ni använder KI Survey?


Då måste den som gjort beställningen logga in till KI Survey med sitt KI-id en första gång. På så sätt blir personen registrerad/sökbar och vi kan lägga upp personen som superuser och skapa en unik länk till just er checklista.

Formulär uppstart av skyddsrond

PE
Innehållsgranskare:
Anna Christiansen
2023-02-04