Rutinbeskrivningar UBW Anknutna

Här hittar du rutinbeskrivningar för processer i UBW Anknutna. Följ länkarna för detaljerad beskrivning av processerna.

Generella rutinbeskrivningar

Rutinbeskrivningar för Administratörer

Rutinbeskrivningar för Godkännare och Attestanter

JC
Innehållsgranskare:
2023-09-01