Skip to main content

Rekvisition av statsanslag

Rekvisition av statsanslag från Kommittén för forskning respektive Kommittén för utbildning på forskarnivå görs av ansvarig personal vid institution till ansvarig handläggare vid Universitetsförvaltningen.

Avräkning sker årligen (avräkningsperiod december–november). Medel som betalats ut felaktigt, t.ex. om en doktorand slutat vid KI under året, återförs från institutionerna före årsskiftet.