Rekvisition av medel för doktorandpraktik

Doktorander som deltagit i doktorandkursen ”Career skills for scientists” har möjlighet att söka ett praktikprojekt på ett företag eller organisation utanför KI. Här finns information om hur ni som ansvarig personal vid institutionen kan rekvirera medel till detta.

Rekvisition av medel för deltagande i praktikperiod genom programmet ”Career skills for scientists” (kurs no 2463).

Doktorander som deltagit i doktorandkursen ”Career skills for scientists” har möjlighet att söka ett praktikprojekt på ett företag eller organisation utanför KI.
Karriärservice samordnar ansökningarna och skickar vidare till externa partner.

Kommittén för forskarutbildning har beviljat medel till doktorandpraktik 2010-2023.

Gör så här

För att rekvirera medel fyller ansvarig personal vid institutionen i rekvisitionsblanketten.
För de doktorander som gör praktik ersätter vi institutionen med ett schablonbelopp motsvarande en månadslön (inklusive LKP och INDI). Storleken på schablonbeloppet är kopplat till KID-beloppet och ligger år 2023 på 60 tkr/doktorand.

Rekvisitionsblanketten skickas via e-post till career-service@ki.se.

Dokument

Kontaktuppgifter

Frågor? Alltid välkommen att mejla career-service@ki.se!

RT
Innehållsgranskare:
Raquel Tavares
2023-02-10