Personal/ HR på CLINTEC

Här hittar du - som är anställd eller anknuten hos oss - information och rutiner kring vanligt förekommande personalrelaterade frågor på CLINTEC.

Fullständig information som rör din anställning, arbetsmiljö, lön, arbetstid, förmåner, ledigheter och kompetensutveckling hittar du på de centrala sidorna här på Medarbetarportalen.

Kontakt

Funktionsbrevlåda: hr@clintec.ki.se 

Doktorand

Information och regler rörande doktorander/ doktorandutbildning/ forskarutbildning hittar du på vår sida Forskarutbildning vid CLINTEC.

Doktorandmånad

CLINTEC utlyser vanligtvis ett antal doktorandmånader varje år. Prefektbeslut om vilka doktorander som tilldelas doktorandmånader skickas ut till institutionen.

För att ta ut en doktorandmånad ska enhetsadministratören upprätta ett anställningsavtal för en doktorand. Följande text ska skrivas i fältet Övrigt: ”Avser doktorandmånad [fyll i aktuellt år]”.

I tillägg till utkast på avtalet ska bifogas ett nyligen upprättat Ladokutdrag för personen samt information om eventuell genomförd AT-tjänstgöring.
Doktorandmånaderna ska tas ut under innevarande år och förordnande ska skrivas som en hel månad.

Disputation

CLINTEC lämnar ett bidrag till disputation för doktorsgrad med totalt 25 000 kr. Detta bidrag ska utgöra ett bidrag till tryckkostnader samt opponentarvode och övriga kostnader för opponent. Enheten erhåller bidraget genom att skicka spikbladet samt projektnummer dit summan ska överföras, till CLINTECs ekonomiavdelning.

Resor och traktamente, representation, utlägg

Medarbetarportalen hittar du information och regler rörande att resa i tjänsten.

Resegodkännande

Kravet på att närmast överordnad chef skall godkänna resan kvarstår även om kravet för reseorder tagits bort vid årsskiftet. För att kunna styrka godkännandet behåller vi på CLINTEC reseorder för resor utanför Sverige och döper om den till resegodkännande. Den behöver inte längre bifogas till fakturor eller reseräkningar utan sparas enbart på enheterna. 

Som tidigare gäller

”Rätt att besluta om tjänsteresa följer av gällande besluts och delegationsordning. Den som har rätt att besluta om tjänsteresa ansvarar för att dessa regler följs och att medarbetare som reser i tjänsten känner till vad som gäller vid tjänsteresor.”

Tillfälligt anställda

Tillfälligt anställda anses de som arbetar för KI under enstaka, kortvariga perioder, t ex gästföreläsare, tentamensvakter. Det gäller även för föreläsningsarvode, konsistoriearvode, opponentarvode, sakkunnigarvode, tentamensvakter, semestervikarier och annan extrapersonal.

 Administratören på enheten registrerar dessa löner och arvoden i PA-webben samt informerar berörd person att anmäla sitt konto till Swedbank.

För anställda med SINK-skatt ska SINK-beslut och kontoanmälan Swedbank med ersättningsmottagarens namnteckning bifogas.

Utlägg

  • Anställda registrerar utlägg i PA-webben och bifogar kvitto som pdf eller jpg-fil.
     
  • Kontering för hela utlägget måste finnas med. Lägg in kontering för hela utlägget i rutan högst upp. (Rutan för kontering ska alltså vara blå och inte rödmarkerad när du skickar vidare ärendet). Du fyller i project (projektnummer) och payroll gr (H9) och omf 100 eller annat om ni delar upp konteringen. Klicka därefter Lägg till och därefter på stäng för den rutan. Du kan även kopiera konteringen för din anställning.

    OBS – Endast när något av utläggen du registrerar ska ha en avvikande kontering fyller du i kontering under ”Utlägg”
     
  • Bifogade dokument - Kvitton eller dokument kan bara läggas upp i pdf och jpg och viktigt att man klickar ”Lägg till” för att de ska komma med.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • H9.Klinisk vetenskap, intervention och teknik
Logga in med KI-ID