Pendelbussen

Pendelbussen kör studenter och personal mellan Solna (campus Solna) och Huddinge (campus Flemingsberg) helgfria vardagar.

Commuter bus
Pendelbussen

Tjänsten finansieras gemensamt av Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

För att åka med pendelbussen måste man visa upp giltigt passerkort.

Från och med 29 september tas FHM föreskrifter och allmänna råd bort.

Passagerare hänvisas återigen till påstigning via framdörren.

2021-09-28

Pendelbussen är endast avsedd för persontrafik

Kemikalier och vetenskapliga prover klassificerade som farligt gods får absolut inte medföras. För transport av kemikalier och vetenskapliga prover finns särskild transport att tillgå. Se vidare under länkar längst ner på sidan.

Var är pendelbussen?

Ladda ner appen Pendelbussen!

Pendelbussen gör allt för att köra enligt tidtabellen, men ibland går inte det på grund av trafiksituationen. För att se var bussen/bussarna befinner sig på sin väg mellan campus Flemingsberg och campus Solna finns en nedladdningsbar App för Android och iPhone.

Appen heter Pendelbussen och finns där appar finns.

Tidtabell

Från Flemingsberg
07:00,  7.40,  08.10,  09:15,  10.15,  11:10,  11.50,  12.30,  13:10,  14.10,  14:50,  15.35,  16.20,  16:50,  17:40

Från Solna
07.20,  08.10,  09.15,  10:15,  11:10,  11.50,  12.30,  13.10,  14:10,  14:50,  15.35,  16.25,  17:10,  17:40

giltig måndag - fredag (förutom svenska helgdagar) till och med 2021-12-23

Restid

Resan tar ca 30 minuter. Under rusningstid får man räkna med att det kan ta längre tid. Att Solnaområdet en byggarbetsplats har också inverkan på restiden.

Hållplatser

På sin väg från Flemingsberg till Solna stannar bussen på Solnavägen intill NKS för att sedan fortsätta till gamla huvudentrén på Karolinska och slutligen till KI, Nobels väg 1.

Campus Solna
Hållplatsen ligger på Nobels väg 1, på långsidan av Nobel Forum.

Campus Flemingsberg
Hållplatsen ligger på Hälsovägen intill SLs hållplatser, karta.

Wifi

Lösenord till wifi i bussarna är "WESTINBUSS"

Kvarglömda effekter

info@westinbuss.se
08 – 545 424 20 , 08:00 – 17:00

Djur

Det är inte tillåtet att medför djur på pendelbussen med undantag för ledarhund.

Synpunkter

Mejla dina synpunkter om pendelbussen

Kontaktpersoner

Karolinska Institutet: Lina Liljegren

Karolinska Universitetssjukhuset: servicecenter.navet@karolinska.se

Pendelbussen kör fossilfritt

Pendelbussen mellan Solna och Huddinge körs enbart på förnybart bränsle, efter överenskommelse mellan Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset (K).

Som en del av KI:s miljö- och hållbarhetsarbete finns målet att minska klimatpåverkan från tjänsteresor.
Därför har KI och Karolinska Universitetssjukhuset enats om att pendelbussen mellan campus Solna och campus Flemingsberg till 100 % ska köras på fossilfritt bränsle.

Pendelbussen tankas med 100 % syntetisk diesel vars råvara bland annat är raps.
Att låta pendelbussen köra enbart på förnybart bränsle beräknas ge en genomsnittlig minskning av klimatpåverkande växthusgaser på upp till 90 % jämfört med om fossil diesel hade använts (enligt uppgift från OKQ8).

Bränslet uppfyller enligt OKQ8 kraven för hållbarhetskriterier för biodrivmedel, som bl.a. innebär spårbarhet i leverantörskedjan och en garanterad minsta växthusgasminskning.
Bränslet är även klassat som mindre farligt än petroleumbaserad/fossil diesel.