Kommittén för forskning: ledamöter, sammanträdestider och protokoll

Kommittén för forskning (KF) har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetsuppföljning och verkställighet inom området forskning.

Martin Bergö

Vicerektor, ordförande

Lärarrepresentanter

Studentrepresentanter

Adjungerad ledamot

Tjänstemän

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Margareta Stark.

Sammanträdestider KF

Calendar 2022
Foto: GettyImages.

Hösten 2022

  • Onsdag 14 december kl. 13.00 – 17.00

 

Våren 2023

  • Torsdag 26 januari kl. 13 – 17

  • Måndag 13 mars kl. 13 – 17

  • Tisdag 25 april kl. 13 – 17

  • Måndag 22 maj kl. 13 – 17

  • Måndag 19 juni kl. 13 – 17

Protokoll KF

Protokoll från sammanträden med Kommittén för forskning publiceras efter justering.