Kommittén för forskning: ledamöter, sammanträdestider och protokoll

Kommittén för forskning (KF) har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetsuppföljning och verkställighet inom området forskning.

Christian G. Giske

Vice ordförande
852483699

Lärarrepresentanter

Studentrepresentanter

Adjungerade ledamöter

Tjänstemän

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Natalija Buza-Vidas.

Sammanträdestider KF

Calendar 2022
Foto: GettyImages.

Hösten 2023

  • Onsdag 6 september kl. 8.30 – 12.30

  • Fredag 13 oktober kl 8.30 – 12.30

  • Onsdag 8 november kl 13 – 17

  • Fredag 8 december kl 13 – 17

Protokoll KF

Protokoll från sammanträden med Kommittén för forskning publiceras efter justering.

MS
Innehållsgranskare:
Margareta Stark
2023-10-17