Kommittén för forskning: ledamöter, sammanträdestider och protokoll

Kommittén för forskning (KF) har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetsuppföljning och verkställighet inom området forskning.

Martin Bergö

Vicerektor, ordförande

Lärarrepresentanter

Studentrepresentanter

Adjungerad ledamot

Tjänstemän

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Margareta Stark.

Sammanträdestider KF

Calendar 2022
Foto: GettyImages.

Våren 2022

  • Tisdag 25 jan kl 13.00 – 17.00 
  • Måndag 14 mars kl 13.00 – 17.00 
  • Tisdag 26 april kl 13.00 – 17.00 
  • Onsdag 25 maj kl 08.30 – 12.30 
  • Måndag 20 juni kl 13.00 – 17.00

Hösten 2022

  • Måndag 5 september kl. 13.00 – 17.00
  • Måndag 10 oktober kl. kl. 13.00 – 17.00
  • Onsdag 9 november kl. 8.30 – 12.30
  • Onsdag 14 december kl. 13.00 – 17.00

Protokoll KF

Protokoll från sammanträden med Kommittén för forskning publiceras efter justering.