Institutionsråd vid MMK

Institutionsrådet vid MMK behandlar viktiga och aktuella frågor av institutionsövergripande karaktär. Rådet är ett rådgivande organ där företrädare för olika intressegrupper möts såsom lärare, forskare, doktorander och T/A-personal. MMK:s institutionsråd sammankallas två gånger per termin och alla medarbetare vid institutionen är välkomna att delta.

Möten

Möten
2022 HT 2023 VT
2022-09-27 2023-02-07
2022-12-09 2023-05-16

Ledamöter

Anders Franco-Cereceda, Ordförande/prefekt

Therese Kindåker, Administrativ chef

Chatrin Lindahl, Administrativ personal/sekreterare

Wilhelmina Ekström, Grundutbildningsansvarig (GUA)

Sophie Bensing, Universitetslektor Endokrinologi

Lennart Blomqvist, Diagnostisk radiologi (suppleant Sven Nyrén)

Catharina Lavebratt-Holmquist, Studierektor forskarutbildningen (suppleant Cecilia Österholm Corbascio)

Caroline Nordenvall, Kolektal kirurgi (suppleant Christian Buchli)

Elisabeth Noren-Krog, Arbetsmiljö- och Miljökommitté

Ann Nordgren, Sällsynta diagnoser (suppleant Anna Lindstrand)

Malin Kronqvist, Teknisk personal

Elinor Petersson, Administrativ personal

Marcus Carlsson, Klinisk fysiologi 

Dominyka Batkovskyte/Antii Siika, Doktorandrepresentanter

Jan Zedenius, Endokrin kirurgi

Övriga deltagare

Samtliga forskargruppsledare vid MMK 

*Samtliga medarbetare vid MMK är hjärtligt välkomna att delta via Zoom