Skip to main content

Institutioner, dekaner, prefekter och administrativa chefer

Institutioner A-Ö

Institutionen för biovetenskaper och näringslära (Bionut)

Prefekt: Karl Ekwall

Adm chef: Thomas Tinglöv

Kod: H2

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB)

Prefekt: András Simon

Adm chef: Riitta Ljungström

Kod: C5

Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS)

Prefekt: Marie Hasselberg

Adm chef: Per Hanvik

Kod: K9

Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa)

Prefekt: Håkan Westerblad

Adm chef: Eva Gipperth

Kod: C3

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS)

Prefekt: Per Tornvall

Adm chef: Åsa Misic

Kod: S1

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)

Prefekt: Mats Olsson

Adm chef: Karin Blomberg

Kod: K8

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Prefekt: Mats Blennow

Adm chef: Pille Ann Härmat

Kod: H9

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)

Prefekt: Erik Näslund

Adm chef: Åsa Misic

Kod: D1

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

Prefekt: Kristina Gemzell Danielsson

Adm chef: Sandra Brogårde

Kod: K6

Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED)

Prefekt: Matti Sällberg

Adm chef: Jenny Degerholm Langsmo

Kod: H5

Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, (LIME)

Prefekt: Carl Johan Sundberg

Adm chef: Per Hanvik

Kod: C7

Institutionen för medicin, Huddinge (MedH)

Prefekt: Jan Bolinder

Adm chef: Klas Karlsson

Kod: H7

Institutionen för medicin, Solna (MedS)

Prefekt: Kristina Broliden

Adm chef: Helene Utterberg

Kod: K2

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB)

Prefekt: Sten Linnarsson

Adm chef: Carina Hammarström

Kod: C2

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)

Prefekt: Kristina Johnell

Funktionsadress för prefekt: prefekt@meb.ki.se

Adm chef: Agneta Häggström

Kod: C8

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)

Prefekt: Susanne Nylén

Tf adm chef: Marta Pajus

Kod: C1

Institutet för miljömedicin (IMM)

Prefekt: Ulla Stenius

Tf adm chef: Jenny Svedman

Kod: C6

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK)

Prefekt: Anders Franco-Cereceda

Adm chef: Therese Kindåker

Kod: K1

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Prefekt: Maria Ankarcrona

Adm chef: Ulla Cronfalk Hernlund

Kod: H1

Institutionen för neurovetenskap (Neuro)

Prefekt: Gilberto Fisone

Adm chef: Sigge Berglann

Kod: C4

Institutionen för odontologi (Dentmed)

Prefekt: Mats Trulsson

Adm chef: Åsa Diberius

Kod: OF

Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat)

Prefekt: Lars Holmgren

Adm chef: Maria von Witting

Kod: K7

Enheten för undervisning och lärande (UoL)

Tf verksamhetschef: Lena Nilsson-Wikmar

Tf biträdande verksamhetschef: Maria Watter

Komparativ medicin

Tf verksamhetschef: Christer Säfholm

Adm chef: Camilla Fors Holmberg

Kod: CC

Universitetsbiblioteket

Bibliotekschef: Annikki Roos

Adm chef: Marie Ols

Kod: CB

Universitetsförvaltningen

Universitetsdirektör: Katarina Bjelke

Adm chef: Tomas Högberg

Kod: UF

 

Institutionsgrupp nord

Dekan: Professor Anna Martling vid MMK

Institutionsgrupp Solna

Dekan: Professor Christer Höög vid CMB

Institutionsgrupp syd

Dekan: Professor Maria Eriksdotter vid NVS