Hänvisa din telefon

Du kan hänvisa din telefon på tre sätt: via webben, via röststyrd telefontjänst eller genom att knappa in koder direkt på din telefon. Har du hänvisat din telefon till röstbrevlådan kan du lyssna på dina meddelanden i CMG eller ringa till telefonsvararen.

Hänvisning via webben - CMG Web

Via systemet CMG Web kan du som har en fast telefonanknytning på KI (08-524 XXX XX nummer) lyssna av din röstbrevlåda, hänvisa och stänga av dina inkommande samtal, synkronisera telefonen med din kalender och mycket annat.

Logga in direkt

Inloggning för KI-anställda/anknutna med KI ID och lösenord

Tips på hur du kan använda CMG Web

CMG Web innehåller många användbara funktioner. Här kommer några exempel.

Hantera dina samtal med flera enkla funktioner

 • Du kan stänga din anknytning för samtal och hänvisa samtal till din röstbrevlåda när du t.ex., är i möte, är sjuk eller har gått hem för dagen.
 • Du kan söka i katalogen över alla med en fast telefonanknytning på KI (08-524 XXX XX nummer).
 • Du kan se om den du planerar ringa redan sitter upptagen i samtal.
 • Du kan vidarekoppla din anknytning till en annan telefon, internt och externt.
 • Du kan i förtid lägga in aktiviteter som semester och dylikt.

Se över dina uppgifter i katalogen – bli nådd av rätt samtal

 • I CMG Webs katalog kan du söka på alla personer på KI som har en fast telefonanknytning på KI (08-524 XXX XX nummer).
 • Du kan själv uppdatera den information som finns inlagd på din profil (arbetsuppgifter, ansvarsområden) genom att logga in på CMG Web. Det är de här uppgifterna som KI:s centrala växel söker på när de ska koppla samtal. Det är viktigt att du uppdaterar dina uppgifter med jämna mellanrum så att rätt samtal når fram till dig och du kan samtidigt undvika att nås av de samtal som bör gå till någon annan.

Ny pinkod för att logga in i CMG 

Det finns två sätt för att skapa en ny pinkod för att lyssna av dina röstmeddelanden i CMG web:

Manuell hänvisning

Vidarekoppling internt

Beställa *21* anknytningsnummer#
Avbeställa #21#

Extern medflyttning

Beställa: *22# 00 och externt telefonnummer#
Avbeställa #22#

För MEX-anknytningar

Ring 333 (ring upp)– invänta ton, tryck sedan hänvisning, se nedan.

Hänvisningskoder (manuellt)

Hänvisningskoder (manuellt)
Lunch Kurs Möte Semester Sjuk
*23*0# = 1 timme *23*9# = resten av dagen *23*3# = 1 timme *23*6# = resten av dagen *23*8# = tills vidare
*23*9*mån+dag# *23*3*tim+min# *23*6*mån+dag# *23*8*mån+dag#
Hänvisningskoder (manuellt)
Tjänsteresa Tjänstledig Tjänsteärende Vård av barn Återkommer
*23*4# = resten av dagen *23*7# = resten av dagen *23*2# = 1 timme *23*5# = tills vidare *23*1# nästa dag
*23*4*mån+dag# *23*7*mån+dag# *23*2*tim+min# *23*5*mån+dag# *23*1*mån+dag#

Ta bort hänvisning

Tryck #23# för att ta bort hänvisningar.

Röststyrd hänvisning

För att nå den röststyrda hänvisningen ringer du:

Internt: 888 99
Externt: 08-524 888 99

Logga in

Din anknytning och eventuellt mobiltelefonnummer medför normalt direktinloggning. Om tjänsten känner igen vilket nummer du ringer ifrån och detta är ett av de nummer som är godkända för inloggning, behöver du inte logga in enligt nedanstående, utan kan direkt ange aktivitet.

 • Ring 888 99. Ange anknytning, siffra för siffra. Avsluta med ordet "Klar".
 • Ange PIN-kod. Säg din PIN-kod siffra för siffra. PIN-koden är densamma som din anknytning, om du inte själv har ändrat den. Om du inte har någon kod, säg "Klar".

Registrera en aktivitet

Tjänsten frågar dig efter en aktivitet. Är du osäker på vilka aktiviteter som finns att välja på kan du vänta tills tjänsten läser upp hela urvalet.

 • När du säger en aktivitet och inte anger någon start- eller sluttid presenterar tjänsten aktivitetens standardtider. Säg "Nej" direkt när aktiviteten med valda tider läses upp så kommer tjänsten istället att fråga efter startdatum, starttid, slutdatum och sluttid i turordning. Vill du byta aktivitet säg "Avbryt".
 • Datum anges med dag-månad eller dag-månad-år. Vanligast är att utesluta årtalet och säga till exempel "Från nionde mars" eller "Till tjugoandra juni". Man kan även säga "Imorgon" eller "På <Veckodag>" istället för ett datum, till exempel "Till på tisdag".
 • Tid anges med timme-minut i jämna femminutersintervall, till exempel "Fjorton och fyrtiofem" eller "Tretton noll noll".

Ange aktivitet och tid i en mening

Det första man säger är alltid vilken aktivitet man vill registrera, men för att snabba upp dialogen kan man hoppa över datum och/eller tid enligt följande principer. Tjänsten kommer att svara med till exempel "Möte från nu till 15.00 registreras". Om den föreslagna aktiviteten är riktig, gör något av följande:

 • Lägg på luren om du inte vill ha en bekräftelse eller ska registrera fler aktiviteter.
 • Vänta kvar om du vill ha bekräftelse på att aktiviteten registrerats, ("Aktiviteten är registrerad") och om du vill registrera ännu en aktivitet.
 • Om du vill börja om från början, säg "Avbryt" direkt.

Att ta bort gällande aktivitet

Istället för att ange en aktivitet, säg "Ta bort" eller "Radera" och svara sedan "Ja" på frågan om du vill ta bort nuvarande aktivitet. Alla dina för tillfället gällande aktiviteter kommer då att raderas och du får möjlighet att registrera en ny aktivitet.

Här kommer några tips för att underlätta användandet av tjänsten och öka igenkänningsgraden.

 • Prata inte för långsamt. Den bästa igenkänningen uppnås om man pratar tydligt, i normalt tempo och utan pauser. Att prata onödigt långsamt ger oftast sämre resultat.

Fördelen med att prata med en dator är att man inte behöver vara artig och lyssna klart. Det går bra att avbryta en uppläsning om man vet vad man ska säga.

Säg "Repetera" för att få höra den senaste frågan igen. Detta kommando kan man säga när som helst. Använd det om du har svårt att göra dig förstådd. Om det förekommer mycket bakgrundsljud, du har en dålig telefonförbindelse eller om du till exempel harklar dig kan tjänsten tolka detta som ett svar.

Säg "Avbryt" för att börja om från början av dialogen. Detta kommando kan man säga när som helst. Använd det om du hamnar i en situation där du har svårt att göra dig förstådd, eller om du vill avbryta till exempel en uppkoppling av ett samtal.

Hänvisningskoder för röstaktivering

 • Lunch kod 0
 • Gått för dagen kod 1
 • Tjänsteärende kod 2
 • Vård av barn kod 3
 • Återkommer kod 4
 • Tjänstledig kod 5
 • Semester kod 6
 • Undervisning kod 7
 • Möte kod 8
 • Sjuk kod 9

Röstbrevlåda

Nummer till röstbrevlådan: KI internt 86499, externt (08) 524 86499

Alla med mobil anknytning (MEX) har tillgång till samma typ av röstbrevlåda som de fasta telefonerna. Ringer någon till din anknytning och lämnar ett meddelande, hamnar det i den "fasta" röstbrevlådan (nummer 86499, generellt inom KI).

Röstbrevlådan är kopplad till ditt telefonnummer i KI:s växel. Röstbrevlådan är automatiskt aktiverad. Du kan sätta en pinkod i CMG Web (får inte vara samma som ditt anknytningsnummer). Vi rekommenderar att du pratar in en hälsningsfras.

Visning av nummer

Om du vid enstaka samtal ut, vill visa annat nummer än ditt anknytningsnummer, gör följande;

Slå 22208XXXXXXX/070XXXXXXX för att mottagaren ska se huvudnumret istället för anknytningsnumret.

Slå 22308XXXXXXX/070XXXXXXX  för att mottagaren ska se mobilnumret istället för anknytningsnumret.

Slå 22408XXXXXXX/070XXXXXXX  för att mottagaren ska se hemligt nr istället för anknytningsnumret.

Kontakt vid frågor

Har du frågor ber vi dig kontakta IT-support.