Skip to main content

Friskvårdstimme

Syftet med friskvårdstimme på arbetet är att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där aktiv återhämning och fysisk aktivitet är naturliga delar av en balanserad arbetsvecka och livsstil.

Som anställd vid KI har du, om så verksamheten tillåter, rätt till en friskvårdstimme per vecka inom ordinarie arbetstid. Målet är att timmen planeras och anpassas efter behov och möjligheter i nära dialog med närmaste chef. Hur denna timme utnyttjas och fördelas är upp till verksamheten att avgöra. Exempel på aktiviteter är träning eller promenader i nära anslutning till arbetet eller aktiviteter arrangerade av Friskvården KI och lokala hälsoinspiratörer eller motsvarande.

Regler för friskvårdstimmen 

  • Friskvårdstimmen riktar sig till anställda vid KI och omfattar inte studenter
  • Friskvårdstimmen ska förankras i dialog med närmaste chef
  • Friskvårdstimmen kan delas upp i mindre delar, dock ej kortare än 10 min
  • Den anställde måste vara anställd till en omfattning om minst 50 % av heltid