Forskarutbildning: kontakt, organisation och stödfunktioner

genrebilder.

Kontakt

Doktorander och befintliga eller blivande handledare som har frågor om forskarutbildning ska först och främst kontakta studierektor och/eller administratör för forskarutbildning på den egna institutionen.


Centralt forskarutbildningsstöd

Funktionsadresser vid Universitetsförvaltningen (UF)

Organisation

Stödfunktioner för doktorander

Det finns olika sorters stödfunktioner för doktorander på KI.
Du kan hitta dem i droppmenyn nedan eller på sidan Stöd till doktorander.

2023-05-30