Registrering och rapportering av kliniska prövningar vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet (KI) har centraliserat processen för registrering och rapportering av resultat för kliniska läkemedelsprövningar och kliniska studier. Compliance and Data Office (CDO) ansvarar för denna uppgift och har utvecklat omfattande tillvägagångssätt för att ge forskare information och support. Forskare uppmanas att navigera genom vår webbsida för att få specifik information om reglerna och rutinerna för registrering och rapportering resultat.

Rutiner för registrering och rapportering av kliniska prövningar

Stöd till forskare