Funktionskonton, sändlistor och adressbok

Helpdesk kan hjälpa dig att skapa en funktionsbrevlåda och sändlistor, till exempel om du regelbundet behöver mejla till samma grupp.

Funktionskonton

Ett funktionskonto är ett mejlkonto som är knutet till en funktion och kan användas av flera personer. Funktionsadresser för funktioner som är övergripande för hela universitetet är uppbyggda enligt principen funktion@ki.se. Funktionsadresser som är knutna till en institution eller motsvarande är uppbyggda enligt principen funktion-ins@ki.se. ”Ins” är en godkänd förkortning av institutionens namn eller motsvarande. Flera ord avgränsas med bindestreck.

Bevakningen av funktionskonton regleras även i riktlinjerna för e-post.

Ansök om ett funktionskonto

Vid behov av ett funktionskonto tar du del av instruktionerna och skickar därefter in en beställning via detta formulär:

Beställningsformulär funktionskonto

Behöver du åtkomst till ett funktionskonto?

Kontakta ägaren till kontot. Vet du inte vem detta är, kontakta Helpdesk.

Stängning av funktionskonton

Vänligen meddela Helpdesk när funktionskontot inte längre används. Helpdesk skickar en gång om året mejl till mindre använda funktionskonton. Svara på detta mejl om ditt konto ska finnas kvar.

Manualer

Funktionskonton i Outlook

Sändlistor

När du ska mejla en viss grupp av personer upprepade gånger kan Helpdesk sätta upp interna eller externa mejllistor. Riktlinjerna för e-post reglerar utskicken av massmejl.

Externa sändlistor kan innehålla båda interna och externa mejladresser. I interna listor ingår bara adresser inom Karolinska Institutet.

Fyll i blanketten och låt den administrativa chefen på din institution signera. Bifoga sedan blanketten till ett ärende på KI Self Service.

Behöver du åtkomst till en e-postlista?

Kontakta ägaren till listan. 

KI har även ett system för utskick av nyhetsbrev.

Adressboken – global adresslista

Adressboken i Outlook kallas för global adresslista. Börja skriva ett namn i adressfältet. Tryck sedan ctrl+k . Du får upp alla adresser för respektive namn. Du kan också klicka på ”Till”.

Ansökningsblanketter

Kontakt

Vid frågor kan du vända dig till Helpdesk.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C5.Cell- och molekylärbiologi
  • H1.Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
  • H5.Laboratoriemedicin
  • H7.Medicin, Huddinge
  • H9.Klinisk vetenskap, intervention och teknik
  • K2.Medicin, Solna
  • UF.GVS Gemensamt verksamhetsstöd
Logga in med KI-ID
HT
Innehållsgranskare:
2024-06-04